Esbjerg international school from outside
Esbjerg International School udvides med en ny sportshal og 700 kvadratmeter stor fløj.

Udvidelse af Esbjergs internationale skole

Flere elever vil gå på Esbjergs internationale skole – derfor skal den nu udvides

Esbjerg International School har vokseværk – derfor udvides skolen med en ny sportshal, en større SFO og flere klasseværelser. Med 50 nye elever sidste år og en stigende efterspørgsel fra internationale familier har skolen brug for mere plads.

Sidste år flyttede Maersk en afdeling fra København til Esbjerg. Af den grund blev 50 nye elever indskrevet på skolen i Esbjerg. Samtidig ringer flere og flere internationale lægefamilier til skolen og fortæller, at de overvejer at flytte til byen. Med den stigende efterspørgsel og flere elever udvides skolen nu med nye klasseværelser, en større SFO og en 1100 kvadratmeter stor sportshal. NIRAS er totalrådgiver på projektet, som forventes at stå færdig i slutningen af 2018.   

Udvidelse fremrykkes

For fire år siden lagde Esbjerg International School i samarbejde med NIRAS en plan for at udvide skolen. Første etape af planen med fire nye klasseværelser, musiklokale og lærerfaciliteter er gennemført, men nu fremrykkes anden og tredje etape af planen. 

Over det næste halve år opfører skolen en 700 kvadratmeter stor fløj til flere klasselokaler, SFO og bibliotek tillige med en sportshal med plads til både håndbold, badminton, basket og volley. Ud over de mange sportsaktiviteter skal hallen også bruges som et samlingssted for skolens koncerter og sociale arrangementer.      

Behov for flere klasseværelser

Selvom det kun er halvandet år siden, at skolen fik fire nye klasseværelser, opføres der i forbindelse med udvidelsen i foråret fire klasseværelser mere. I samarbejde med arkitektfirmaet Lolk har NIRAS skabt nogle lyse og indbydende lokaler, der forbedrer elevernes indlæring og trivsel.

Skolen i Esbjerg er baseret på et princip om, at hver lærer har sit eget klasselokale, og eleverne i løbet af skoledagen flytter sig rundt mellem de forskellige lokaler. Dette princip har dog været sat på pause, fordi skolen har manglet plads. Med fire nye klasseværelser får eleverne igen en varieret hverdag, hvor de skifter lokale, når de skal have et nyt fag.  

Klar til fremtiden

Arbejdet med udvidelsen gik i gang 1. marts 2018. Projektet koster cirka 19 millioner kroner. Skolen har finansieret projektet ved hjælp af opsparede midler, sponsorater og fondsmidler. I dag har skolen 302 elever, men skolelederen forventer flere elever de kommende år. Skolens akutte behov for flere kvadratmeter betyder, at udvidelserne løbende projekteres, så de nye faciliteter bliver færdige hurtigst muligt.