Projekt

Fiberoptisk kabel finder vildfaren regnvand med laser

Lykkjbekken 138

Ved hjælp af et fiberoptisk kabel kan Trondheim Kommune finde regnvand, som er sluttet forkert til afløbssystemet. På den måde sikrer kommunen sig mod overfyldte pumpestationer og udgifter til et dyrt beredskab.

24. april, 2018
  • SDG: #6
  • Sektor: Vand
  • Lande: Norge
  • Klient: Trondheim Kommune

Regnvand, der løber ind i spildevandsystemet, eller spildevand, der løber ind i regnvandssystemet, er en udfordring for mange kommuner, blandt andet Trondheim Kommune. Men ved hjælp af et fiberoptisk kabel, hvorigennem der sendes laserlys, som måler temperaturforskelle i spildevandssystemet, kan kommunen finde de steder, hvor regnvand er sluttet forkert til systemet.

På den måde undgår de store regninger til pumpedrift og i værste fald slamsugere, der skal tømme deres overfyldte pumpestationer. Ligesom de sikrer sig mod, at stinkende og miljøfarligt spildevand ender i naturen. NIRAS har rådgivet kommunen om den nye teknologi til at finde vildfaren vand.      

Fiberoptisk kabel måler temperatur

Normalt vil en privat hustand slutte sit spildevand til det kloakrør, hvorigennem spildevandet løber, ligesom hustanden vil slutte sit regnvand til det rør, hvorigennem regnvandet løber. Men nogle gange sker der en fejltilkobling, så vandet konsekvent løber ind i det forkerte rør. Ved hjælp af det fiberoptiske kabel kan Trondheim Kommune finder de steder, hvor der er sket en fejltilkobling.

Kablet fungerer ved, at det føres gennem kommunens kloakrør, og via laserlys måles en temperatur på det vand, der løber gennem rørene. Laserkablet foretager en måling for hver meter i vandrøret, og der laves målinger hvert 15. sekund. Kablet kan derfor hurtigt finde de steder, hvor der er sket en fejltilkobling.

Hvis 40 grader varmt vand fra brusebadet har sneget sig ind i et regnvandsrør, hvor vandet typisk er 5-10 grader om efteråret i Norge, bliver det hurtigt opdaget, da temperaturforskellen er markant.

Beredskab er dyrt

Der kommer generelt større mængder regnvand fra husstande, end der kommer spildevand. Derfor er spildevandsrørene i kloaknettet oftest mindre end regnvandsrørene. Det kan derfor give problemer for Trondheim Kommune, hvis store mængder regnvand løber ind i spildevandssystemet, da kapaciteten hurtigt bliver opbrugt. Og det kan i værste fald føre til oversvømmede kældre for områdets husejere. 

Kommunens pumpestationer risikerer at blive overfyldte, da de kun kan transportere en vis mængde vand. Kommer der mere vand, end  pumpestationerne kan håndtere, aktiveres  en beredskabsplan, hvor slamsugere skal køre det overskydende spildevand til et lokalt renseanlæg. Det er en stor økonomisk afskrivning for Trondheim Kommune at iværksætte dette beredskab.

Men ved hjælp af kablet har kommunen hurtigt fundet de steder, hvor der er sket en fejltilkobling, og på den måde undgået at iværksætte beredskabet. NIRAS har rådgivet kommunen om den nye teknologi og bidraget til hurtigt og effektivt at identificere fejltilkoblinger.

Vil du vide mere?

Sara Bugge Ploug

Sara Bugge Ploug

Ekspertise og Markedschef

Aalborg, Denmark

+45 6039 4184

Se også