Projekt

Commissioning for fremtidens skyld

Comissioning Grundfos Maaler Med Folk I Bg (1)

Grundfos Center i Bjerringbro udvider med 3000 kvm eventhall. For at sikre, at byggeriet lever op til de specificerede krav, og alt fungerer ved indflytningen, koblede industrigiganten en commissioning-proces på projektet med NIRAS som ekstern commissioning-leder.

9. juni, 2021
  • SDG: #7
  • Sektor: Byggeri
  • Lande: Danmark

I Bjerringbro nærmer byggeriet af den 3000 kvm store Grundfos-eventhall sig sin ende. Når medarbejderne flytter ind, har et forløb med commissioning - også kaldet Cx - sikret, at alle installationer leverer i et optimalt samspil fra start.

Cx handler om at få puslespillet til at gå op - især i forhold til det tværfaglige samarbejde i et byggeprojekt. Kort sagt eksaminerer man byggeriet som et samlet, tværfagligt system, der skal bestå eksamen. F.eks. måler man indeklima og korrigerer problemer eller fejl, inden brugerne tager byggeriet i brug. Det kan kun lade sig gøre ved et godt tværfagligt samarbejde.

Giver ro i maven

Ønsket om at føje commissioning til det allerede igangværende projekt kom fra Niels Erik Smidt, der kom til Grundfos som Manager for Group Projects kort efter projektets opstart.

”Som bygherre bad jeg om at få commissioning ind over projektet, da jeg har erfaring med, at det letter overgangen til drift. Mange tror, at nybyggeri bare fungerer fra start. Men især samspillet mellem forskellige installationer og systemer kan volde problemer,” fortæller Niels Erik Smidt. Han glæder sig over at kunne levere bygningen til driftsfolkene fra Grundfos med sikkerhed om, at det virker.

Om projektet

Grundfos Center i Bjerringbro udvides med en eventhall på 3.000 kvm. Hallen skal supplere den eksisterende hal, som er del af Grundfos Center, og skal give mere fleksibilitet i forhold til events, messer og arrangementer.

Projektet indeholder selve nybyggeriet på 3.000 kvm, ombygning af 720 kvm eksisterende kontor og mødelokaler samt anlægning af 10.300 kvm udeareal med parkeringsanlæg, spillebaner, aktivitetsarealer mv.

Fem vigtige erfaringer fra Commissioning processen på Grundfos Eventhall

  1. Kombination af CTS og ventilationsanlæg med integreret styring giver reguleringstekniske udfordringer og grænseflader fx hvem indstiller PI parametre?

  2. Indeklimamålinger kræver en stor koordinerende indsats, da der er rigtig mange forudsætninger der skal være på plads, før målingerne kan foretages. Dette skal indtænkes i udbud samt udbudstidsplan, hvor forudsætninger for målinger er specificerede.

  3. Pre-tests af anlæg skal udføres inden endelig Cx-tests med bygherres driftsfolk. Cx-testskema kan med fordel anvendes i pre-test.

  4. Cx-lederen (testansvarlig) kan med fordel kobles op med fjernadgang til CTS, således trendkurver kan analyseres forud for Cx-tests.

  5. Daglige evalueringsmøder efter hver testdag giver bedre forståelse for alle testdeltagere. Her kan Cx-lederen oplyse om alle noterede observationer og udstikke arbejdsplan (observationer overføres til Cx-log). Opfølgning af fremdrift i Cx-log kræver løbende opfølgningsmøder, hvor åbne logpunkter gennemgås.

Gert Jakobsen, projektchef ved hovedentreprenøren Jørgen Friis Poulsen, ser også værdien i commissioning:

”Første gang vi hørte om begrebet, var det kun ord. Nu forstår vi, hvorfor det er en god idé. Især i forbindelse med byggeriets store teknikpark. Det har hjulpet os med at komme i mål. Der har været nogle til at holde trådene på det tværfaglige. Vi ved, at de forskellige ting taler sammen. Det giver ro i maven og sparer os for frustrationer.”

Under idriftsættelsesfasen og Cx-tests blev de observerede fejl korrigeret og dokumenteret i Cx-loggen.

Dennis Christensen fra Grundfos Facility har været meget glad for Cx-forløbet og for at deltage i de forskellige tests, ”Når jeg overtager den daglige drift, så ved jeg at tingene fungerer, og at jeg derfor minimerer problemer og klager. Det letter mit daglige arbejde en hel del.”

Godt samarbejde giver det bedste resultat

En god Cx-proces kræver et godt samarbejde med bygherre, entreprenør og rådgiver, og det færdige, verificerede produkt kommer alle til gode.

Bygherre, driftsorganisation og entreprenør var meget engagerede i processen, og alle er eninge om, at commissioning er kommet for at blive, og at man næste gang vil have det med fra projektets start.

”Vi taler allerede om, hvordan vi gør dette her næste gang – også på mindre projekter. Vi kommer helt sikkert til at benytte comissioning fremadrettet. Der er en enorm glæde ved, at vi bruger tid på det. Mine kollegaer siger det er godt, at vi fik gang i det her commissioning,” fortæller Niels Erik Smidt. Gert Jakobsen skynder sig at tilføje:

”Næste gang vil vi bare have det med helt fra projektets opstart, så vi får endnu mere glæde af det.”

En behovsskaleret Cx-proces 

Processen begyndte med en workshop i Cx-organisationen med bygherre, rådgiver, entreprenører og underleverandører. Deltagerne forventningsafstemte processen og fastlagde aftaler om aktiviteter i projektets forskellige faser. Under projekteringen granskede NIRAS’ Cx-team projektmaterialet, tværfaglige bindinger og grænseflader, hvorefter NIRAS fulgte op på kommentarer i et tæt samarbejde med bygherre og projekteringsteamet ved hjælp af Cx-loggen.

I udførelsesfasen afholdt Cx-organisationen endnu en workshop med fokus på en tværfagligt koordineret idriftsættelse med bindinger og forudsætninger. I skurbyen hængte man et stort hvidt papir op med milepæle for hver enkelt entreprise. Her kunne hver enkelt teknik-entreprenør tilføje tider og gode/dårlige erfaringer på manglende forudsætninger i hver enkelt milepæl. Det skabte ejerskab og stort engagement i Cx-processen og de tværfaglige systemtests. 

Pwn Frst Samarbejde (1)
Thomas Kudahl Jensen

Thomas Kudahl Jensen

Afdelingschef for Projektledelse

Aarhus, Denmark

+45 8732 3372

Andrew Ferguson Dunn

Andrew Ferguson Dunn

Regionsdirektør

Aarhus, Denmark

+45 3016 9262

Vil du vide mere?

Se også