Nyhed

Elevator til tiden optimerer logistik på hospital

Nurse Pushing Senior Patient In Wheelchair Ns 07062 Photo Colourbox Jpg

Ved at simulere en 'omvendt evakuering' har NIRAS skåret op til ti minutter af ventetiden på en elevator i Rigshospitalets nye Nordfløj. Bedre logistik gavner både personale og patienter.

12. januar, 2016

Køer og ventetid ved elevatoren er hverdagskost på Rigshospitalet. Særligt i myldretiden, hvor vagtskifter, transport af ambulante patienter, pårørende og patienter til operation, gods, rengøring og madtransporter belaster.

For at optimere elevatorkapaciteten i Rigshospitalets nye Nordfløj har NIRAS brugt de samme programmer og analyser, der normalt ligger bag en evakueringsplan - og vendt flowet om.

Rigshospitalets nye Nordfløj

Den nye Nordfløj er opført med 16 lifte mod 12 lifte i Rigshospitalets centralkompleks. Udover at have langt flere elevatorer per person er der skelet til, at elevatorerne er placeret strategisk i forhold til indgange og omklædningsrum, så personalet har mindst mulig transporttid, før de er klar til deres patienter.

Rigshospitalets nye Nordfløj med knap 250 senge og 33 operationsstuer er under opførelse – hen over 2015 er store dele af råhuset for alvor kommet op af kælderniveau, og flere af længerne og etagerne tager form. Bygningen vil i løbet af 2016 og 2017 tage sin endelige form med forventet indflytning i første kvartal af 2018. Husets fokus er helende arkitektur og optimale arbejdsforhold på i alt 56.000 kvadratmeter.

I 2015 er nyt Patienthotel og administrationsbygning samt P-hus taget i brug. Det samlede budget er 1,85 mia. for alle tre byggerier.

”Udfordringen er at få folk hurtigt ind og op i bygningen – og ved at bruge de programmer, vi anvender til at vurdere evakueringstider, kan vi beregne et kritisk morgenflow og justere elevatorkapaciteten derefter,” fortæller Mikael Skouby, projektdirektør hos NIRAS.

Beregningerne viste, at det var muligt at nedsætte ventetiden med mellem fem og ti minutter i spidsbelastningsperioderne med ganske få ekstra, men strategisk placerede elevatorer. Ud over kortere ventetid for patienter og pårørende betyder den forbedrede elevatorkapacitet, at sundhedspersonalet kan bruge mere af deres tid hos patienterne, frem for at vente på en elevator.

Erfaringer fra Handicaporganisationernes Hus

Ideen til det omvendte flow fik Mikael Skouby med erfaringerne fra ’Verdens mest tilgængelige kontorhus’ rumsterende i baghovedet.

Ved Handicaporganisationernes Hus udarbejdede vi et evakueringsflow, hvor kørestolsbrugere, svagtseende, hørehæmmede og andre med funktionsnedsættelse hurtigst muligt skulle ud af bygningen bl.a. ved hjælp af elevatorer. I Nordfløjen var det bare omvendt – der skulle folk ind,” siger Mikael Skouby.

De gode elevatorerfaringer håber Mikael Skouby at bringe i spil igen på andre sygehusprojekter i ind- og udland. Ligeledes vil flowsimuleringer kunne bruges til at vurdere en lang række responstider på de enkelte sygehuse, og man anvender dem allerede nu til at optimere vagtværelsers placering og opmarcharealer for AGV og andre former for varetransporter.

LÆS MERE: Island får sit første supersygehus

Vil du vide mere?

Mikael Skouby

Mikael Skouby

Projektdirektør

Allerød, Denmark

+45 4810 4328

Se også