Projekt

Datahåndbog hjælper Aarhus Kommune med at håndtere 3D-data

Dataadministrationshaandbog For Aarhus Kommune

En ny detaljeret 3D-model over Aarhus Kommune hjælper kommunen med at planlægge nye udbygninger, infrastruktur og byomdannelse. For at vedligeholde alle dele af 3D-datamodellen har NIRAS leveret en dataadministrationshåndbog, der klæder medarbejdere på til løbende at opdatere nye data til 3D-modellen.

12. februar, 2019
  • Sektor: Data & Digitalisering, Byggeri
  • Lande: Danmark

Aarhus Kommune udvikler sig konstant, og en digital 3D-bymodel fungerer som et værktøj til projektplanlægning, da den gør det muligt at se byen fra oven med eksisterende og kommende bygninger.

For at 3D-datamodellen fungerer optimalt, er det nødvendigt løbende at opdatere dataene – når nye boliger og arbejdspladser tilføjes til bybilledet, eller gamle bygninger rives ned. Til at effektivisere den proces har NIRAS udarbejdet en dataadministrationshåndbog, der sætter rammerne for, hvordan Aarhus Kommune i fremtiden opdaterer, ajourfører og vedligeholder alle dele af 3D-modellen.

Løbende opdatering skal sikre 3D-data

Dataadministrationshåndbogen klæder medarbejderne i Aarhus Kommune på til at håndtere og prioritere hvilke nye byggerier, der løbende skal tilføjes modellen. For at gøre processen så simpel som mulig beskriver dataadministrationshåndbogen rammer, processer og ansvar for at opdatere alle dele af 3D-modellen, så modellen altid er aktuel.

Udfordringen er at definere, hvad der udløser en opdatering af bymodellen og hvilke ændringer, der ikke skal opdateres.

Morten Stig Baden, projektleder, NIRAS

Konstant byudvikling sætter krav til aktualiteten

I en hurtigvoksende by som Aarhus ændrer bybilledet sig konstant. Udfordringen er at definere, hvad der udløser en opdatering af bymodellen og hvilke ændringer, der ikke skal opdateres. Skal 3D-modellen opdateres, hver gang en privat husstand bygger en tilbygning eller et nyt skur, eller er det kun, når store bygninger, arbejdspladser og veje bygges?

Samtidig er det nødvendigt at kunne formidle til brugerne med hvilken frekvens, forskellige dele af 3D-modellen skal opdateres, og hvornår der sidst er foretaget ændringer. Det giver en nødvendig indsigt, når modellen anvendes som planlægningsværktøj.

Specialister fra NIRAS har udarbejdet specifikke rammer for, hvilke byggerier, tilbygninger og nedrivninger som de ansatte selv skal tilføje 3D-datamodellen. Det hjælper både de medarbejdere, som arbejder med opdatering, dataudtræk og udstilling af projekter i relation til 3D-datamodellen og de brugere, der arbejder med at planlægge nye udbygninger, infrastruktur og byomdannelse.

NIRAS er desuden i gang med at implementere en IT-infrastruktur, som sætter medarbejderne og deres arbejdsprocesser i centrum fremfor selve IT-løsningen.

 

Digital 3D-bymodel af Aarhus Kommune

  • NIRAS har produceret og leveret 3D-modellen til Aarhus Kommune.
  • Desuden har NIRAS arbejdet med 3D-bymodeller i en tredjedel af de danske kommuner – dog primært som producent af 3D-bymodeller

Vil du vide mere?

Morten M. K. Sørensen

Morten M. K. Sørensen

Ekspertisechef, Civilingeniør, Geodata

Allerød, Denmark

+45 4072 8868

Se også