Projekt

Få testet, om dit projekt til klimatilpasning kan betale sig

Oversvømmelse i Horsens. Foto: Morten Pape, Horsens Folkeblad.

Oversvømmelse i Horsens. Foto: Morten Pape, Horsens Folkeblad.

NIRAS har i regi af Region Midtjyllands EU-projekt C2C CC udviklet et nyt, webbaseret værktøj, der tager højde for de samfundsøkonomiske konsekvenser ved klimatilpasning. Formålet er at vurdere, hvor og til hvilket niveau det bedst kan betale sig at skybrudssikre.

28. september, 2021
  • SDG: #11, #13, #17
  • Sektor: Vand
  • Lande: Danmark
  • Donor: EU-støttet i regi af C2C CC
  • Klient: Region Midtjylland

Med et nyudviklet screeningsværktøj kan du på få sekunder få en vurdering af samfundsøkonomien i dit klimatilpasningsprojekt. Beregneren er udviklet i samarbejde med kommuner og forsyninger i Region Midtjylland, men potentialet for, at den kan komme til gavn i hele landet, er stort.

”Tidligere brugte kommunerne forskellige værktøjer til at vurdere, hvor der skulle skybrudssikres. Nu får alle kommuner i regionen ét fælles værktøj af høj kvalitet, der både tager højde for, hvor risikoen for skybrud er størst, hvor store værdier der går tabt, og hvad det koster at skybrudssikre området. Det skaber stor merværdi,” fortæller Dorthe Selmer, vicekontorchef og projektleder på C2C CC i Region Midtjylland.

Opfylder nyt lovkrav

Med det nye værktøj hjælper NIRAS med at føre en ny lov om klimatilpasning, der indeholder et krav om samfundsøkonomiske vurderinger, ud i livet.

Værktøjet viser hensigtsmæssige serviceniveauer for vand på terræn og er derfor et rigtig godt planlægningsværktøj for forsyninger og kommuner. Med værktøjet kan de se, hvilken størrelse skybrud, det bedst kan betale sig at sikre til. På den måde undgår man at over- eller underinvestere i klimatilpasningen.

”Screeningsværktøjet kan give en hurtig vurdering af, om et klimatilpasningsprojekt kan betale sig. Det er især nyttigt i de tidlige planlægningsfaser, hvor det med værktøjet bliver muligt at spare tid, at undgå blindgyder i projekterne og generelt at sikre mere effektiv klimatilpasning. Samtidig er værktøjet et godt eksempel på, hvad vi kan opnå, når vi arbejder sammen på tværs om klimatilpasning,” siger Jan Jeppesen, som er seniorspecialist i NIRAS.

Brugbart overblik

Værktøjet er nemt at bruge. Beregningerne overføres til kort ved hjælp af GIS og giver forsyninger og kommuner et godt overblik i forbindelse med spildevandsplanlægningen.

”Beregningerne er som udgangspunkt baseret på erfaringer med, hvor meget det koster at skybrudssikre i byområder. Men værktøjet er dynamisk, så kommuner og forsyninger selv kan justere de konkrete beregninger. På den måde kan de teste, om konkrete skybrudsprojekter kan svare sig i hvert enkelt tilfælde,” forklarer Jan Jeppesen.

Værktøjet er klar til brug og kan nemt udbredes til forsyninger og kommuner over hele landet. Med tiden kan værktøjet udvides til at inkludere flere vandstrømme end skybrud, fx stigende grundvand samt oversvømmelse fra vandløb og fra havet.

Udviklet med EU-støtte

  • Det nye værktøj er en del af Region Midtjyllands EU-støttede projekt Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC) - et 6-årigt klimatilpasningsprojekt, der startede i 2017. Her arbejder 31 partnere tæt sammen for at skabe en klimarobust region via en række delprojekter. Værktøjet til skybrudssikring er udviklet i et af delprojekterne.
  • Det var i Horsens Kommune, at byggestenene blev lagt. Værktøjet er nu færdigudviklet og opstillet for hele Region Midtjylland og tre Limfjordskommuner i Region Nordjylland.

Vil du vide mere?

Jan Jeppesen

Jan Jeppesen

Specialist

Aarhus, Denmark

+45 2715 3727

Sara Bugge Ploug

Sara Bugge Ploug

Ekspertise og Markedschef

Aalborg, Denmark

+45 6039 4184

Se også: