Nyhed

Tilsyn på løbehjul sparer tid

Brian Henriksen On Scooter On Bike Path

Ingeniør Brian Henriksen fra NIRAS har registreret skader på 75 cykelstier i Albertslund Kommune på den halve tid ved hjælp af et løbehjul. Med det sjove transportmiddel kommer han langt hurtigere rundt på stierne end på gåben, cykel eller i bil.

14. juni, 2017

”Det er ikke hightech, men lavpraktisk og smart”, siger projektleder i NIRAS Brian Henriksen.

Han har registreret skader på cykelstier i Albertslund Kommune på et løbehjul, og det gik langt hurtigere, end det plejer.

”Jeg fik tre dage til inspektion, men det tog kun halvanden, fordi jeg kom hurtigere fra A til B på løbehjulet. Og med iPad’en på styret kunne jeg samtidig registrere skaderne,” fortæller Brian Henriksen.  

Løbehjulet får stor opmærksomhed

Når Brian Henriksen er på vejinspektion, kører han rundt på det trehjulede løbehjul, mens han registrerer revner, slaghuller eller sporkøring på stierne. Det vækker stor opsigt, når han kommer rullende på det eldrevne løbehjul.

”Det er en reklamesøjle, fordi jeg har et NIRAS-logo på ryggen. Mange spørger – Hvad laver du? Hvor hurtigt kan løbehjulet køre? Kører jeg forbi en børnehave, hænger børnene op af rækværket,” siger Brian Henriksen.  

Om løbehjulet

  • Max fart: 45 km/t
  • Pris: NIRAS købte det brugt for 15.000 kr.
  • Kapacitet: kører fire timer på en opladning
  • Alderskrav: 16 år

Stierne får skadespoint

Alle registreringerne resulterer i, at stierne får skadespoint, som kommunen brunger, når de sender reparationerne i et asfaltudbud. Skadesregistreringen fokuserer ikke på enkeltskader, men skal tegne et generelt billede af hele strækningen.

”Jo højere skadespoint, desto dårligere er stien. På baggrund af skadespointene udarbejder vi en liste over de stier, som har flest skadespoint. Herefter ser vi på den økonomiske ramme, som kommunen har til rådighed, og udarbejder en prioriteret liste og et udbudsmateriale,” siger Brian Henriksen.

Løbehjul med potentiale

Det er NIRAS´ afdeling i Odense, som fik ideen til at bruge løbehjulet. Afdelingen gennemfører hvert år flere hundrede kilometer skadesregistrering af fortovene i Odense. Her er løbehjulet en stor hjælp, da man kan komme tæt på skaderne og hurtigt gennem byen.    

Registrering via løbehjul har stort potentiale, da man har mulighed for at koble registreringen op med SmartInspect, som NIRAS har udviklet. SmartInspect fungerer på den måde, at når man registrerer skader på cykelstierne, lægger man dem direkte ind i et system. Det sparer en arbejdsgang, da man ikke først skal registrere og derefter indtaste registreringerne.

Næste opgave, der venter Brian Henriksen og hans trehjulede køretøj, er en belægningsinspektion på 8.000 m2 i Aalborg Lufthavn.

Vil du vide mere?

Brian Henriksen

Brian Henriksen

Rådgiver

Allerød, Denmark

+45 4810 4481

Se også