Nyhed

Samarbejde og digitalt kortsystem styrker trafiksikkerheden i flere kommuner

Foto 3

Skadestuen i Aarhus registrerer mindre trafikuheld, som ofte ikke anmeldes til politiet. Kombineret med politiets data giver det et fantastisk overblik over de farligste trafikpunkter i byen. Mange flere kommuner kunne få glæde af denne løsning, som derfor får ekstra fokus på årets Vejforum.

29. november, 2019

Vejforum er for vejfolket, hvad Le Mans er for motorsporten. Når NIRAS holder oplæg på årets Vejforum, handler det ene af fire oplæg om skadestueregistrering og programmet KortInfo, der bl.a. bruges til at opsamle data i skadestuerne - et samarbejde mellem skadestue, region og kommune.

En undersøgelse fra 2017 foretaget over 60 dage i Sønderjylland viste, at politiet ikke kendte til 102 uheld ud af 157, hvor en eller flere personer endte på skadestuen. I Aarhus, hvor registreringen har kørt i over ti år, har man nu et solidt datagrundlag til at målrette indsatsen for bedre trafiksikkerhed.

Når skadestuen i Aarhus registrerer et uheld, sker det i et digitalt kortsystem og med afsæt i Vejdirektoratets formelle uheldssituationer, herunder de involverede personers grad af tilskadekomst. Dette gør, at de skadestueregistrerede uheld bliver direkte sammenlignelige med de politiregistrerede uheld. Summen af de skadestue- og politiregistrerede uheld kan således give politiet og kommunerne et unikt overblik over uheldene. NIRAS tilbyder specifikke uheldsanalyser af de opsamlede data, så man i kommunen kan lave den helt rigtige indsats på de farligste steder i bybilledet. 

Data har styrket trafiksikkerheden

Det er ikke kun i Aarhus, at man kan se den gode idé. ”18 andre kommuner og seks skadestuer er i dag en del af projektet, som drives i et samarbejde mellem kommunerne, politiet og NIRAS. Men mange flere kommuner kan få glæde af dette system,” fortæller civilingeniør ved NIRAS, Mads Radmer Friis, som derfor skal fortælle om den smarte løsning på årets vejforum.

Ifølge Mads Radmer Friis er det bare med at komme i gang med at opsamle data rundt om i skadestuerne. ”Man har et godt datagrundlag efter fem år med registreringer, men lidt mindre giver selvfølgelig også et billede af, hvor det står værst til,” fortæller Mads Radmer Friis.

Der er også gode eksempler på, at der hurtigt kan komme noget godt ud af registreringerne. I en af registreringskommunerne kunne man efter den første vinter med registreringer se, at der skete forholdsvis mange uheld på isglatte cykelstier sidst på aftenen. Ved at flytte saltningen et par timer, minimerede man risikoen for disse uheld.

 

Kortinfo

KortInfo er NIRAS’ webgis-platform, der gør det muligt at samle, konfigurere og vise georelaterede data. Med webapplikationen kan man indlæse, søge i, redigere og analysere data, der kan bruges som grundlag for beslutningstagere eller som rapportering.

KortInfo er modulopbygget og kan målrettes, så det kan anvendes i felten såvel som på kontoret af sagsbehandlere og som borger- eller kundeformidling.

KortInfo er udviklet af ingeniørvirksomheden NIRAS og bruges blandt andet af en lang række kommuner og forsyningsselskaber.

Vejforum

Vejforum er den største, nationale konference for ledere, medarbejdere og forskere i vejsektoren. I 2019 afholdes den 4.-5. december. NIRAS har 4 oplæg, hvoraf oplægget om KortInfo og skadestueregistrering holdes den 4. december.

I tråd med verdensmål

Tanken om et fælles trafiksikkerhedssamarbejde mellem kommuner, regioner og politiet passer på flere områder godt ind i flere af FN’s verdensmål. Ifølge Mikael Kræpping, der er projektleder ved NIRAS, kan samarbejdet og brugen af data fra registreringsprogrammet KortInfo være med til at fremme verdensmål 3 – sundhed og trivsel.

”Det er meget ambitiøst, når man i delmål 3.6 skriver, at antallet af dødsfald som følge af trafikulykker skal halveres allerede inden 2020. Kortinfo skal hjælpe os med at lave sortpletudpegning i trafikken og dermed give kommunerne det bedste grundlag for at bruge ressourcerne rigtigt,” fortæller Mikael Kræpping.

Også i SDG 17 – Partnerskab for handling – beskrives det at: ”Der skal tilskyndes og fremmes effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber.” (SDG delmål 17.17).

”Man kan af forskellige materialer se, at der har været et ønske om at kunne anvende skadesstueregistreringer i hvert fald siden 1986. Årsagen til at det ikke er sket systematisk skyldes, at opgaven strategisk ligger mellem forskellige offentlige parter. Derfor tilskynder NIRAS til at få parterne til at arbejde sammen”, afslutter Mikael Kræpping.

Vil du vide mere?

Mikael Kræpping

Mikael Kræpping

Projektleder Certified Scrum Product Owner® (CSP

Aarhus, Denmark

+45 8732 5812

Se også