Nyhed

Studie af fugle med droner en succes

En test i England demonstrerer, at droner er et bedre alternativ til traditionelle metoder, når bestanden af havfugle skal opgøres i forbindelse med miljøvurderinger af havmølleparker.

21. oktober, 2016

NIRAS har anvendt droner til at gennemføre en vellykket undersøgelse af bestanden af havfugle på østkysten af England. Den innovative undersøgelse er foretaget for DONG Energy som et led i miljøvurderingen af havmølleparken Hornsea Project Three Offshore Wind Farm.

"Ynglepladser og trækruter for fugle spiller en væsentlig rolle ved planlægningen af havmølleparker, fordi store vindmølleparker kan udgøre en fare for fuglene, eksempelvis ved sammenstød eller ved at fordrive eller forstyrre fuglene," siger Tim Norman, adm. direktør i NIRAS Consulting UK.

I den konkrete undersøgelse, som blev udført i et partnerskab med Royal Society for the Protection of Birds, benyttede NIRAS billeder optaget fra droner på Bempton Cliffs til at undersøge bestanden af havfugle, som bygger reder på klipperne, der ligger på Englands østkyst.

Droner et alternativ til både

"I denne koloni af havfugle, der bygger rede på klipperne, har man før i tiden opgjort bestanden ved at tælle fuglene visuelt fra en båd. Men den metode er afhængig af gunstige vejrforhold, og det er en afgørende faktor, som har begrænset antallet af år, hvor det har været muligt at foretage komplette opgørelser af koloniens størrelse," siger Tim Norman.

Ved hjælp af en drone af typen MikroKopter med påmonteret kamera, gennemførte NIRAS en række flyvninger for at teste, om det kunne lade sig gøre at tælle de pågældende havfugle ud fra billeder optaget af dronen. Hvis det kunne lade sig gøre, ville drone-metoden give et mere præcist øjebliksbillede af bestanden.

Rugende fugle blev ikke forstyrret

Udfaldet af testen var afhængig af, om dronen kunne komme tæt nok på fulgekolonien til, at den kunne optage billeder i en høj nok opløsning, så det kunne lade sig gøre at skelne mellem de forskelige arter af fugle – samtidig med at rugende fugle ikke blev forstyrret.

Da enhver forstyrrelse af de rugende fugle kunne være katastrofal og måske få dem til at forlade deres reder, var det afgørende, at fuglene ikke tog notits af dronen. For at sikre, at fuglene ikke blev forstyrret, observerede en ornitolog fra NIRAS fuglene under alle droneflyvningerne. Enhver forstyrrelse ville have resulteret i at undersøgelsesarbejdet havde måttet opgives.

Imidlertid viste bekymringen for, om fuglene ville blive forstyrret af dronen, sig at være ubegrundet. Fuglenes interesse for dronen var minimal. Samtidig var billederne optaget af dronen detaljerede nok til, at det kunne lade sig gøre at skille arter som lomvig og alk fra hinanden. Set lidt på afstand er det ellers fugle, der ser meget ens ud.

Dermed var undersøgelsen en succes. Alle parter var overbeviste om, at drone-undersøgelser fremover vil være et praktisk alternativ til traditionelle metoder, der opgør bestanden af havfugle. Håbet er, at den nye metode vil blive brugt ved opgørelser af bestanden af hele kolonier af havfugle, der yngler på klipperne.

Reduceret usikkerhed ved vurderinger

Anvendelsen af drone-teknologi til analysearbejde ligger i naturlig forlængelse af NIRAS ry for at anvende innovative teknologier til at reducere usikkerheden i forbindelse med eksempelvis miljøundersøgelser. NIRAS har også anvendt andre teknologier som fx radarteknologi og laserskannere, der anvender LiDAR-teknologi, til at gennemføre fugle-undersøgelser med.

Se også