Stormflodssikring tager 12 år

Store dele af Korsør og Halsskov stod under vand i 2006. Nu er det første skitseprojekt til kystsikring klar, men der er tre år til, at det første byggeri kan gå i gang. Læren er, at ting tager tid.

10. jun 2015

Slagelse Kommune er den kommune, der fik mest udbetalt i erstatninger fra Stormrådet efter stormen i november 2006. Pengene i kommunen gik især til Korsør, hvor både selve byen og forstaden Halsskov var hårdt ramt. Vandet var kommet fra fiskerihavnen og kloaksystemet og havde bredt sig til store dele af Korsør By.

I dag, næsten otte et halvt år efter stormfloden, skønner kommunens projektleder, at bygningen af diger, der skal sikre Halsskov-bydelen mod kommende stormfloder, kan gå i gang om cirka tre år. Dermed har det taget 12 år; de første tre år dog som afklarende fase. Hvornår man kan sikre selve Korsør by, er der ingen tid på. Men det er endnu længere ude i fremtiden.

Ønske: En hurtigere proces

”Vi kunne godt tænke os, at processen kunne gå hurtigere,” siger kommunens projektleder, Merete Hvid Dalnæs, naturgeograf i Center for Teknik og Miljø. Det ønske har Slagelses borgmester, Stén Knuth (V), fremført over for miljøminister Kirsten Brosbøl (S).

Korsørs erfaring er vigtig, fordi byens proces omkring sikring af byen bliver rost fra flere sider. Så Korsør er ikke langsom. Tværtimod har Slagelse Kommune lige fra starten, kun få måneder efter oversvømmelsen, kørt en god og fremadskridende proces, hvor kommunen meget tidligt tog projektledelsen. Samarbejdet mellem kommunen og en følgegruppe på 25 borgere er eksemplarisk. Eksempelvis har grundejerne været hurtige til at beslutte sig for den partsfordeling af udgifterne, som i mange andre tilfælde giver store konflikter. Kommunen får bistand til det tekniske af det rådgivende ingeniørfirma NIRAS, som kommunen også har inddraget i den direkte dialog med borgerne.

”Korsør er langt fremme og har en meget kvalificeret og effektiv projektledelse,” siger Jan Dietrich, chefkonsulent i NIRAS med kystbeskyttelse som speciale. Han er blandt de aktører, der fremhæver Korsørs proces positivt.

Nummer to projekt i støbeskeen

Kommunen har netop afsluttet den første af tre høringsfaser i forhold til projektet i Halsskov, og hver høringsfase tager lang tid. Et projekt for selve Korsør by bliver lige nu forberedt i forvaltningen.

”Det har været nødvendigt at starte med de mindst komplekse områder. Derfor er vi begyndt med Halsskov. Vi havde i kommunen ingen erfaring med at være projektleder for kystbeskyttelsesprocesser. Men nu er vi så langt, at vi kan løfte opgaven med et projekt for beskyttelse af selve byen,” forklarer Merete Hvid Dalnæs.

I henhold til Kystbeskyttelsesloven skal borgerne selv finansiere højvandssikringen, som skal godkendes af Kystdirektoratet, før det kan opføres. ”Det har også overrasket os, hvor mange måder man kan lave et simpelt dige på,” tilføjer hun.

At nå frem til selve de konkrete tekniske løsninger er en tidskrævende proces, der kræver mange beslutninger undervejs. Løsningerne skal både tilfredsstille borgerne, som betaler for sikringen, og Kystdirektoratet, som godkender.