Software gør det let at renovere forsyningsnettet

Et softwareværktøj kan hjælpe forsyningsvirksomheder med overblik over, hvor kritisk tilstanden i de forskellige ledninger er. Samtidig regner værktøjet ud, hvad en renovering vil koste.

17. dec 2013

Hvornår bryder kloakken under Algade sammen? Skal vandforsyningen til industrikvarteret renoveres? Er varmetabet i fjernvarmerørene så stort, at det kan betale sig at skifte dem?

Et nyt it-værktøj fra NIRAS kan svare på disse spørgsmål. Softwaren med navnet STRAP (STRAtegisk renoveringsPlatform) hjælper forsyningsvirksomheder med at få overblik over ledningernes tilstand og ikke mindst med at prioritere midler til renovering.

”For selskaberne er det guld værd, at STRAP kan fortælle, hvor pengene i renoveringsbudgettet gør mest gavn. Når alle ledningerne ligger under jorden, kan det være svært at vide, hvor skoen trykker mest,” siger Anders Hahn Kristensen, civilingeniør i NIRAS.

Det bekræfter civilingeniør Susanne Vesten fra Sønderborg Forsyning, Projekt & Plan:

”STRAP giver os et langt bedre overblik og beslutningsgrundlag for renoveringsarbejde, end vi havde før. Nu har vi et databaseret indeks, der på skærmen præcist og enkelt fortæller os, hvilke renoveringer der haster, hvilke der kan vente – og hvad det koster.”

Røde ledninger trænger mest

STRAP skaber overblikket ved at kombinere forsyningsselskabernes egne data om, hvad der ligger hvor, med data om materialer og renoveringspriser. Herefter præsenteres beregningerne i en GIS-baseret (Geografisk InformationsSystem) kortløsning, hvor hver enkelt ledningsstrækning blandt andet får hæftet et ’renoveringsindeks’ på sig. Er ledningen rød, er det kritisk at få sat renovering i gang hurtigt, mens man kan udskyde al bekymring om de blå i årevis.

Historisk set har prioritering af renoveringsindsatsen ikke været i fokus hos forsyningsselskaberne, men det billede er ved at ændre sig nu:

Den gode nyhed er, at de som regel allerede har de fleste data og bare skal have et lille skub til at bruge dem mere systematisk,” siger Anders Hahn Kristensen.

Faktisk kan STRAP også bruges til at opsamle og overføre viden, der ikke ellers er umiddelbart tilgængelig.

”Mange af især de lidt ældre medarbejdere kender ledningsnettet som deres egen bukselomme. Og hvis Poul husker, at vandrøret under Algade ’vistnok ikke så supergodt ud’, kan vi få det ind i STRAP ved for eksempel at trække ti år fra den beregnede restlevetid,” fortsætter Anders Hahn Kristensen.

Alle forsyningsarter i samme system

STRAP kan håndtere både vandforsyning, fjernvarme og afløbshåndtering. Og jo flere af de tre forsyningsarter man har i STRAP, desto større er de fordele, man kan høste.

Flere end ti forsyningsselskaber har allerede taget vand-modulet til STRAP i brug, og en lille håndfuld af disse har koblet sig på den tilsvarende fjernvarmeløsning. To kunder deltager aktivt i at udvikle afløbsdelen til STRAP, der i øjeblikket er i pilotfasen, men ventes på markedet i starten af 2014.

”Så er det, at det for alvor bliver rigtig, rigtig smart, når alle forsyningsarterne ligger i samme system. Når fjernvarmen skal lægge nye rør ned og spørger vandfolkene, om de så ikke samtidig skulle udskifte deres ledninger på strækningen, er det meget lettere for dem at sige ’nej, vandledningerne dér skal først renoveres i  2030, så vi venter lidt,” siger Anders Hahn Kristensen.

STRAP kræver ingen installation på pc’en, men kan tilgås direkte fra enhver internetbrowser.