Ny online-model for vand- og varmeforsyning optimerer driften

NIRAS har sammen med softwarefirmaet 7 Technologies opstillet en ny type ledningsnetmodel for Esbjerg Forsyning, der kan optimere drift, spare energi og forbedre kundeservice for både vandforsyning og fjernvarme.

10. apr 2011

Med et nyt online-system, der anvender realtidsdata, vil man i større forureningssager hurtigere kunne indsnævre forureningsområdet og finde frem til forureningskilden.

Det siger Anders Hahn Kristensen, der er faggruppeleder for ledningsnetmodellering i NIRAS. Han har i samarbejde med det danske softwarefirma 7-Technologies (7T) og Esbjerg Forsyning været med til at implementere en ny type ledningsnetmodel for henholdsvis vandforsyning og fjernvarme i Esbjerg.

"Det nye ved modellen er, at man ved simuleringer online kan se, hvad der konkret foregår nede i jorden. Bl.a. kan man for vandforsyningen beregne og visualisere tryk og flow i ledningsnettet. Før var vi ikke helt klar over, hvad der foregik dernede. Hvis trykforholdene f.eks. ændres, vil en simulering med det nye værktøj hurtigt kunne vise, hvor der er noget galt, og dermed mere effektivt bidrage til, at man kan finde årsagen."

For begge modeller gælder, at man på en visuel overskuelig måde kan følge med i den aktuelle situation i ledningsnettet, ligesom de også kan vise historiske tilstande i nettet og fremadrettede scenarier.

Energibesparelse og bedre kundeservice

Ingeniør i Esbjerg Forsyning Peter Svinkløv har store forventninger til den nye vandforsyningsmodel.

"Lige nu er værktøjet meget nyt for os, og vi er derfor i fuld gang med at lære det at kende. I første omgang vil vi bruge modellen for vandforsyning til at optimere dimensionerne i ledningsnettet i forbindelse med renovering. På længere sigt vil vi også være i stand til at formindske energiforbruget i ledningsnettet og måske spare op til 20 procent."

"Som følge af bedre fejlfinding og hurtigere reaktionstid vil kundeservicen automatisk blive forbedret."

Hvad angår fjernvarmemodellen, siger ingeniør Søren Kaffka, Esbjerg Forsyning:

"Modellen giver et mere detaljeret overblik over nettet. Hvor vi før kun kendte tryk og temperatur de steder, der fysisk måltes i nettet, kan modellen nu vise beregnede værdier, hvor vi ønsker det. På sigt kan modellen også vise, hvor mange forbrugere der berøres af, at vi renoverer en ledning samt sende sms, mail eller brev ud til dem."

"Ifølge beregninger fra NIRAS kan vi endvidere undgå et varmetab på tre-fire procent, hvilket betyder, at vi ud over et lavere CO2-udslip vil kunne spare omkring tre millioner kr. årligt."

Stort eksportpotentiale

Anders Hahn Kristensen ser et stort eksportpotentiale i modellen for vandforsyning.

"Forsyning af rent drikkevand er et af de vigtigste emner i verden. Derfor spår jeg vandforsyningsmodellen store eksportmuligheder, fordi den kan hjælpe forsyningsselskaberne med at optimere driften på alle planer – fra lækage-management og energibesparelser til intelligent renoveringsplanlægning."

Fakta

Førende online-software

Online-modellen for Esbjerg Forsynings distributionsnet for vandforsyningen er et hydraulisk modelleringsværktøj, der viser alle vandrør, vandtryk og vandstrømme. 

Modellen er baseret på en ny type software, AQUIS Operation, der ifølge Anders Hahn Kristensen fra NIRAS er blandt de førende inden for ledningsnetmodellering i verden:

"AQUIS, der er udviklet af det danske firma 7T, er et solidt og succesrigt produkt, som har fundet anvendelse i dansk og international vandforsyning gennem årtier. Produktet er nu gjort online med et hav af perspektiver og driftsoptimeringsmuligheder til følge." 

Modellen for fjernvarme er opbygget på grundlag af softwaren TERMIS Operation og viser alle fjernvarmerør, temperatur, tryk og vandstrøm.