Indsigt

Det digitale hospitalsbyggeri viser gode takter

Br Konplustek 002
Stig Brinck

Stig Brinck

Ekspertisedirektør

Digitalisering af Danmarks hospitalsbyggerier er i fuld gang. Erfaringer fra BørneRiget viser bl.a., at man i projekteringsfasen får bedre styr på tid, kommunikation og koordinering. Derudover er der et potentiale for bygherren, hvis man sætter data og modeller i spil i driftsfasen.

10. december, 2020

At projektere i 3D- og i BIM-modeller har fungeret godt på BørneRiget, hvor vi har fået skovlen under de processer, der får alle i projektet til at koncentrere sig om 3D-modellen.

Vi kommenterer direkte i modellen og sikrer overblik og transparens. Måden, vi har involveret brugerne og projekteringsteamet, har givet sammenhæng mellem vores start af programmeringen, byggeprogrammet og hvordan, vi styrer udstyrsdatabaser undervejs. Det har givet gennemsigtighed i vores brug at data under hele projektet.

Læringskurven er stejl

I byggebranchen er der fokus på digitalisering og potentialet, men der er et stykke vej til, at alle bruger det. Det skyldes bl.a. økonomi, og at mange ændringer dukker op undervejs.

Det er vigtigt at have et stringent procesforløb helt fra starten af projekteringen og få et godt flow i en sikker dataoverførsel. Vi bliver alle hele tiden bedre til at få de digitale processer til at spille sammen.

Fagfolkene skal digitaliseres

Det er ikke særlige nøglepersoner, der skal sikre digitaliseringen. Hele projektteamet skal have digitale kompetencer, men med fagspecialisterne i centrum, så man løfter de digitale kompetencer med udgangspunkt fagligheden. Når det sker, kan vi se, at det rykker.

Åbne standarder i 3D-modellerne

Vi har fået åbne standarder skrevet ind i de nye almene betingelser AB2018. Det er et stort fremskridt, men der er stadig udfordringer med de lukkede systemer fra de store monopoler af softwarevirksomheder med markedsdominans.

Når hospitaler køber driftssystemer, er de ikke nødvendigvis særligt åbne. Det har mange bygherrer store problemer med, hvis de har en politik om at sikre data i eget hus. Hvordan gør man det, hvis man har et cloudbaseret driftssystem, der ikke er åbent?

Bygherrerne stiller stadig større krav om åbne data, også når det handler om data-protokoller, hvor styringssystemerne i huset skal være baseret på åbne standarder, så man kan håndtere dem. I forhold til digital-twin, intelligente bygninger og big data skal sensorsystemer og CTS-anlæg kunne samarbejde med bygningsmodellerne. Data skal hænge sammen.

Åbne data er godt på vej, og i NIRAS er vi man aktive inden for linked data, hvor muligheder er store i forhold til åbne standarder.

Modeller uden opdeling på vej

Hospitalerne kan bruge data til at forbedre både bygningsdriften og den kliniske drift.

Det har krævet blod, sved og tårer for entusiasterne og store investeringer hos rådgiverne i NIRAS at skabe et projekt som BørneRiget. I projektets designfase har det givet stor værdi, og vi håber også, at det vil give stor værdi i selve udførelsen og ikke mindst i den fremtidige drift.

Man er nået langt med udstyrsdatabaser på rum-niveau. Vi har fået rigtigt godt styr på rum- og udstyrsdatasbaser undervejs. Vi har ikke set det i overgang til drift, men vores specialister har hånd om det og er trygge ved datastrukturen med overblik over data. De bruger 3D-modeller aktivt i kommunikationen og sikrer, at objekter i modellen og i projektet hænger sammen.

Vi har forfulgt vores ambitionen om, at det skal lykkes, og bygherren var enig i det. Projekteringsteamet og IKT-ledelsen fungerede efter hensigten. Alle så, at det gav værdi. Selv de lidt skeptiske fagfolk, er nu begejstrede fortalere for det.

BIM- og 3D-modellering er standard

NIRAS bruger 3D-modeller i alle projekter, hvor det giver mening. Det begynder at være standard alle steder.

Vi havde mulighed for at arbejde helt i bund på BørneRiget, som er en hovedentreprise. Projektet var gennemarbejdet, inden det blev udbudt. Vi er på relativ kort tid kommet langt og vil ikke turde gøre det uden. Vi har integreret nye teknologier og har som flere andre rådgivere gjort store fremskridt.

Den rigtigt gode historie er den åbne tilgang til data, og at vi gerne deler informationer med bygherren og de andre interessenter. Det fremmede en god proces i dialogen med bygherren. Vi bruger det også til tidsplanlægning og udarbejder modeller for at sikre, at projektet kan lade sig gøre på den tid, der er til rådighed.

BørneRiget er en kompliceret byggeplads i København midt i en igangværende nedlægning af en psykiatri. Det har været spændende og vigtigt for projektet, at hele udførelsen var gennemtænkt allerede i projekteringen.

Her er digitalisering en succes

Vi håber, at bygherrens organisation vil spille lige så aktivt med, når vi skal overføre det til drift, som under designfasen. BørneRiget har - som et af de sidste projekter sammen med sterilcentralerne - haft glæde af erfaringerne fra de andre projekter og er årsag til, at det er blevet så godt.

Da man projekterede Gødstrup, DNU og OUH næsten samtidig, blev erfaringsoverførslen i digitale metoder begrænset, selv om NIRAS var bygherrerådgiver på flere af dem.

Driftsafdelingerne skal finde det rigtige niveau

Der er i alle hospitalsprojekterne fokus på at overføre data fra projekter til drift og vedligehold.

Interessen og potentialet for at måle mere i driften såsom temperaturer, skader på bygningsdele, håndtering af drift og vedligehold, er stort. Der er stadig udfordringer med at overføre data fra projekter til drift og få præcist defineret hele grundlaget. Det kræver typisk også flere ressourcer, end man fra starten regnede med.

Byggeafdelingerne på hospitalerne er rigtigt godt med. Det, der måske er udfordringen for driftsafdelingerne, er at finde det rigtige niveau og få taget de næste skridt. Nogle har haft store ambitioner i lang tid, men det er svært få realiseret gevinsterne. Sænk hellere ambitionerne lidt og få noget til at fungere. Så man kan bygge videre på det.

Tidligere har der været diskussioner om big data, komplicerede klassifikationssystemer og forsøg på at kortlægge præcist hvilke data, man har brug for. Det har måske været godt nok, men de nye teknologier med linked data og distribueret datasystemer har ændret tilgangen.

Nu handler det om at have basisstrukturer på plads og være åbne for at få integreret de data, man har i andre gode systemer og sikre, at systemerne hænger godt sammen. Det vi kalder linked data. Man behøver ikke have et system, der kan det hele. Man kan godt få systemer til at arbejde bedre sammen på tværs.

Det vigtigste er at forstå, at de data, du skaber i dag, kan give værdi for andre i morgen.

Vil du vide mere?

Stig Brinck

Stig Brinck

Ekspertisedirektør

Allerød, Denmark

Stig Brinck er ekspertisechef i NIRAS inden for IKT og procesudvikling. Han er ingeniør og har en masteruddannelse i IKT og Læring.

I NIRAS arbejder Stig med projektledelse og digitalisering med en forkærlighed for at tilføre innovation i alle projekter til glæde for både medarbejdere og kunder.

Kontakt

Læs også: