Nyhed

Nyt projekt i Ringsted skal lede regnvandet tilbage til naturen

Ringsted Aadal2

Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning er gået sammen i et nyt projekt, som skal håndtere regnvand på en ny måde. Regnvandet skal bruges rekreativt i Ringsted Ådal til fordel for byens borgere. Hele projektet bygger på NIRAS’ helhedsorienterede vandplanlægning.

2. oktober, 2015

Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning er gået sammen i et projekt, der skal lede regnvandet væk fra byen – også i fremtiden. Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning er enige om at være på forkant og handle i tide, så både nuværende og de øgede regnmængder, som fremtiden bringer, kan håndteres. Kun på den måde undgår byen de store skader, som er set andre steder i landet.

Typisk samler man regnvandet i traditionelle og store regnvandsbassiner, men i Ringsted arbejder man med en anden løsning.

Regnvandet skal tilbage til naturen – til Ringsted Ådal

Regnvandet i og omkring byen skal ledes tilbage til naturen og skabe bedre miljø for planter og dyr i Ringsted Ådal. Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning vil vende en udfordring til en fordel. Den regnmængde, som ellers ville være til gene skal i stedet gavne området i og omkring Ringsted Ådal. Det giver en mere spændende og varieret natur til glæde for borgerne.

Projektet omkring Ringsted Ådal skal håndteres på en miljørigtig måde, der sikrer, at vandet ikke gør skade for hverken Ringsted by eller naturen, inden det føres tilbage til ådalen, hvor det naturligt hører hjemme.

”Projektet er et foregangsprojekt, som viser et samarbejde mellem kommune og forsyning, når det er bedst. Begge har taget hver deres faglighed og brugt det aktivt til at forstå hinandens udfordringer og se på synergier. Det ER et fælles projekt, hvor vi tænker hele vandet rundt. Og det er lige præcis her værdien af den helhedsorienterede vandplanlægning (HELVA) kommer borgerne til gode,” siger Henriette Gerlach, NIRAS’ projektleder på Ringsted Ådal.

Ringsted Ådal skal knyttes tættere sammen med byen

Målet er at udnytte regnvandet som en ressource til at forbedre de rekreative muligheder, der skaber rum for børn og voksnes leg og bevægelse i Ringsted Ådal. Der skal være mulighed for nye oplevelser og rekreativ brug af ådalen, samtidig med at ådalen udvikles med respekt for de mange interesser og behov i området. Konkret arbejder Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning med at skabe en helhedsplan, som binder Ringsted Ådal og Ringsted By bedre sammen.

Borgerne skal inddrages

Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning vil gerne inddrage borgerne og andre interessenter og er derfor ved at planlægge en workshop, hvor borgerne kan komme med ideer og ønsker til projektet.

”Det er vigtigt, at vi tænker hele vejen rundt. Vi håber derfor, at borgerne, lodsejere og andre interessenter i ådalen vil være med til at støtte op om projektet og komme med ideer til helhedsplanen, så vi i fællesskab skaber bedre sammenhæng mellem ådalen og byen. Vi vil gerne have Ringsted midt i naturen” udtaler formand for Klima- og Miljøudvalget, Klaus Hansen.

Vil du vide mere?

Henriette Ernborg Gerlach

Henriette Ernborg Gerlach

Projektleder

Holbæk, Denmark

+45 4810 5797

Se også