Nyhed

Ny risikostyring fra Værdibyg skal holde byggeprojekter på sporet

Img 9773 Mikael Karim Rolf

Byggebranchens fælles udviklingsprogram, Værdibyg, udgiver fire vejledninger om risikostyring til fri afbenyttelse for branchen.

10. september, 2018

Alt for mange byggeprojekter går over budget. I moderne, komplekse byggerier er det yderst vigtigt, at parterne fra begyndelsen har en fælles arbejdsgang til risikostyring. Såfremt afdækningen af risici ikke er god nok, kan anbefalinger til ledelsen – lavet i god tro – resultere i hasarderede beslutninger.

Udviklingsprogrammet Værdibyg – Værdiskabende Byggeproces – udgiver derfor nu fire vejledninger om risikostyring til brug for alle i branchen. De fire vejledninger vil omhandle forskellige aspekter af risikostyringen og baserer sig blandt andet på mangeårige erfaring inden for emnet. NIRAS har i in bygherrerådgivning for eksempel brugt risikostyring med succes i projekter på Gødstrup Sygehus, Københavns Lufthavne og Odense Universitetshospital.

”Der er brug for at skabe klarhed over disciplinen, så byggeriets parter får en fælles forståelse og sprog i forhold til roller og opgaver i risikostyring. Det er lidt tabubelagt at tale om risiko med de øvrige parter i et byggeprojekt, fordi man er bange for at blotte sig. Men for at få bedre projekter skal vi have projektets risici frem i lyset. Med de kommende vejledninger til god risikostyring vil vi give anbefalinger til, hvordan man gør i praksis,” fortæller sekretariatsleder i Værdibyg Rolf Simonsen.

Værdibyg – Værdiskabende Byggeproces – er et branchefællesskab, der består af Bygherreforeningen, Dansk Byggeri, BAT-kartellet, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og TEKNIQ. Det er sat i verden for at håndtere problemerne og udfordringerne i byggeriets processer.

”Lige nu har vi forskellige tilgange, og den dyrebare tid bruges ofte på at finde konsensus. Der ligger et stort uforløst potentiale i dette for alle parterne. Fremover kan ressourcerne i stedet bruges til bedre risikoafdækning og tilsvarende mere solide beslutninger,” siger Karim Cedric Meaouia, forretningsrådgiver i NIRAS.

Risikostyring fra start til slut

De fire vejledninger følger risikostyringsprocessen hele vejen igennem projektets levetid og fokuserer på følgende områder:

  1. Projektets tidlige risikostyring – at sætte rammerne og komme godt fra start.
  2. Løbende risikostyring gennem projektet – etablering af fælles procedurer og samarbejde om risikostyringen.
  3. Risikostyring i udbud og tilbud – at vælge den rette strategi, når man går i markedet.
  4. Værktøjskompendium – hvilke værktøjer skal anvendes hvornår

Sammen med forretningsrådgiver Mikael Hygum Thyssen fra NIRAS er Karim Cedric Meaouia pennefører på vejledningerne. Gennem workshops samler de input til vejledningernes indhold fra over 20 repræsentanter for virksomheder fra forskellige dele af byggeriets værdikæde.

”Med best practice fra branchen bliver vi alle bedre til at tale sammen om vores projekter og få en højere modenhed i risikostyringen – vi får en fælles forståelsesramme for, hvordan vi samarbejder bedst. Det vinder alle på,” siger Karim Cedric Meaouia.

DTU er med

DTU bistår med ekstern sparring ved lektor Josef Oehmen og ph.d.-studerende Pelle Lindquist Willumsen fra DTU Management Engineering, som løbende bringer ny viden samt best practice fra udlandet på banen.

”Både NIRAS og Værdibyg har vist sig dedikeret til at skabe en moderne og praksisnær vejledning til branchen. Initiativer som disse vejledninger er ideelle til at føre vores nyeste og bedste viden på området ud i praksis,” fortæller lektor Josef Oehmen. 

Det er planen, at vejledningerne fremover også skal indgå i DTU’s undervisningsmateriale. De forventes at være færdige i 2019.

Vil du vide mere?

Mikael Hygum Thyssen

Mikael Hygum Thyssen

Bygherrerådgiver

Allerød, Denmark

+45 4810 4428

Se også