Soil depollution equipment in front of house
En tredjedel af olieforureningen på grunden i Roskilde var endt inde under villaen.
Nyhed

Ny metode: Olie genanvendes til oprensning af sig selv

For første gang i Danmark er en villagrund blevet fuldstændig renset for olieforurening uden, at man har sat et eneste spadestik i jorden. Metoden kaldes gastermisk oprensning og indebærer, at jorden opvarmes til mere end 200 grader så olien ”koges” og i dampform suges ud af jorden. Samtidig genanvendes olien til oprensningen af sig selv.

27. sep 2017

Mens vinteren rasede i resten af landet, var der tropiske forhold i en villahave i Roskilde. I samarbejde med Arkil Miljøteknik havde NIRAS travlt med at rense grunden for de mere end 4.000 liter fyringsolie, der var sivet ud fra en jordtank på ejendommen. Jorden blev renset uden, at entreprenøren satte en skovl i jorden.

Jorden koger

For at rense de mere end 1.650 ton olieforurenet jord, satte man jorden i kog ned i 12 meters dybde. Igennem syv uger skulle jorden varmes op til en temperatur på cirka 225 grader, svarende til fyringsolies kogepunkt.

Metoden indebærer, at man borer stålrør ned i den dybde, som udgør den nedre grænse for forureningen. Øverst på hvert rør er monteret en gasbrænder med blæser, som sender 500-600 grader varm luft ned gennem rørene. Ved siden af hvert rør er der nedboret et mindre rør, som sikrer, at den fordampende olie suges op og bliver sendt direkte ind i gasbrænderen, hvor den afbrændes og på den måde bidrager til processen.

Genanvender olien

Metoden sikrer, at al den fordampende olie ophober sig i rørene fremfor at blive ledt ud i atmosfæren, hvor den igen ville fortætte sig og lægge sig på jorden andet steds.
”En af de helt store fordele ved metoden er, at forureningen bortskaffes på stedet gennem afbrænding,” siger senior projektleder i NIRAS, Jesper Bruhn Nielsen.

Metoden er meget velegnet til oprensning af mange typer forureninger – også som her under beboede bygninger. Rørene kan bores både skråt og vandret i jorden, hvilket sikrer, at al forurening kan nås ved at bore udefra.

Bliver i hjemmet

Cirka en tredjedel af olieforureningen på grunden i Roskilde var endt inde under villaen.

”Vi arbejdede med tre scenarier. Det ene var en ren graveløsning inklusiv nedrivning af villaen og erstatning til ejeren. Den anden var en kombineret løsning med afgravning af den forurenede jord i haven og termisk oprensning under villaen. Den tredje løsning var den fulde termiske oprensning, som vi endte med at anbefale, fordi den både rent teknisk og økonomisk var den mest fordelagtige,” siger Jesper Bruhn Nielsen.

Mens oprensningen var i gang, har villaens ejere fulgt interesserede med fra husets stuevinduer. Netop fordi metoden sikrer, at al fordampet fyringsolie opsuges og afbrændes, har de kunnet blive i huset, mens arbejdet stod på, frem at skulle genhuses.

Ny metode er en succes

Opvarmningen af de 1.650 ton jord stod på fra februar til april i år. Nu, fire måneder senere, er der udført kontrolboringer i den fortsatte varme jord.

”Målingerne viser, at der i dag er under ti liter olie tilbage i jorden, som er under det oprensningskrav, der er i forbindelse med et projekt som dette,” siger Jesper Bruhn Nielsen.

Som en ekstra sikkerhed for at oprensningen er i mål udføres to ekstra målerunder af poreluften under huset og af grundvandet.