Nyhed

Tester nyt DNA-værktøj til overvågning af økosystemer og biologiske produktionsanlæg

Dna Projekt Najo

Kan ny DNA-teknologi bruges til at overvåge naturlige og tekniske økosystemer? Det spørgsmål undersøger NIRAS nu sammen med en række virksomheder i et projekt støttet af Statens Innovationsfond. Der er stadig plads til flere deltagere.

19. november, 2020

Arbejder du med naturovervågning, fiskeopdræt, biogas eller andre biologiske systemer, så kan dit projekt måske komme med i undersøgelsen. NIRAS har i samarbejde med Aalborg Universitet fået tilskud fra Statens Innovationsfond til projektet DNA-PINE (DNA-based Performance Indicators of Natural and Engineered ecosystems).

Sammen med udvalgte kunder tester NIRAS DNA-analyser til naturovervågning af både vandrecipienter og løbende overvågning samt tilstandsvurdering af tekniske økosystemer, som fx biofiltre til vandrensning eller bioreaktorer til gasproduktion. Gennem projektet får kunden et billede af den biologiske tilstand og stabilitet ved hjælp af DNA-analyser.

Deltagelse i projektet giver mulighed for at få dækket dele af de omkostninger, der er ved at teste og eftervise DNA som et nyt og effektivt værktøj til løbende overvågning.

Overvåger hurtigt og effektivt den biologiske udvikling

Tilstand, funktion og effektivitet af tekniske og naturlige økosystemer bestemmes af økosystemets biologiske sammensætning. Ændringer i den biologiske sammensætning kan indikere en ubalance. I projektet testes og optimeres DNA-metoder til at overvåge biologisk sammensætning af både tekniske og naturlige økosystemer.

Ved brug af traditionelle kemiske og biologiske analyser ser man ofte først ændringer, når det biologiske system er kommet helt ud af balance. Ændringer i den biologiske balance fx i et biologisk vandrensningssystem eller i en biogasreaktor kan have store økonomiske konsekvenser og kan påvirke bioreaktorens produktion. Det kan medføre nedgang i biogasproduktionen eller fiskedød i en lakseproduktion. 

Nu testes DNA-analyser som et værktøj til hurtigt og effektivt at overvåge den biologiske sammensætning. I DNA-PINE anvendes DNA-metoder til at beskrive biologiske indikatorer i naturlige- (fx vandløb) og tekniske økosystemer (fx akvakultur og biogas).

Fakta om projektet

Projektet løber i perioden juni 2020 frem til december 2022. Nadieh de Jonge er ansat som erhvervs post doc. på projektet, som udføres i samarbejde med Aalborg Universitet.

Nadieh har tidligere arbejdet på Aalborg Universitet og har en ph.d.-grad i biogas mikrobiologi. Nadieh har yderligere bred erfaring med molekylærbiologiske undersøgelser af både naturlige og tekniske økosystemer.

NIRAS har fået støtte til projektet på baggrund af et langt og vellykket samarbejde med Aalborg Universitet, bl.a. om at udvikle DNA-metoder til at vurdere biologisk vandkvalitet i vandløb.

Projektet er godt i gang, men der er plads til flere

NIRAS har allerede indgået en række samarbejdsaftaler med kunder, som på forskellig vis bidrager til DNA-PINE-projektet. En af samarbejdspartnerne er Bakkafrost A/S. På et af Bakkafrosts fiskeopdrætsanlæg på Færøerne recirkuleres procesvandet 99-100%. DNA-metoden testes nu som redskab til at overvåge stabilitet og effektivitet i den biologiske rensning af det recirkulerede procesvand. Projektet gennemføres i et tæt samarbejde med SMJ rådgivende ingeniører i Tórshavn.

Nature Energy, Danmarks største biogasproducent er også med i projektet og tester DNA-metoder til at overvåge stabilitet og effektivitet i biogasreaktorer. I projektet forventer man, at DNA-metoderne kan anvendes til at optimere og monitorere den komplekse og følsomme biologiske balance, der er i en procestank på et biogasanlæg.

SK-forsyning i Slagelse deltager også i projektet. Her testes DNA-metoderne til at overvåge naturområder, som kan blive påvirket af forsyningsselskabets fremtidige vandindvinding. Som en vigtig del af denne aftale, udvikler NIRAS simple analyseprotokoller så DNA-metoderne på sigt, kan tilpasses de kompetencer, udstyr og faciliteter, der er til rådighed in-house hos SK-forsyning.

Også i Grønland udvikler og tester projektet DNA-metoder via overvågning af fytoplankton i samarbejde med Grønlands Naturinstitut/Aarhus Universitet/Greenland Ecosystem Monitoring (GEM). Algeovervågningen i GEM er baseret på kostbare mikroskopiundersøgelser, som potentielt kan suppleres eller erstattes af DNA-baserede undersøgelser. 

Har du en case, hvor DNA-Teknologi via DNA-PINE projektet måske kan give nye muligheder, så tag fat i projektleder Martin Hesselsøe eller erhvervs-post doc. Nadieh de Jonge.

Vil du vide mere?

Martin Hesselsøe

Martin Hesselsøe

Markedschef

Aalborg, Denmark

+45 4097 9503

Nadieh de Jonge

Nadieh de Jonge

Konsulent

Aalborg, Denmark

Se også