Man signaling with hand while putting pipe in place

NIRAS styrker fjernvarme-profil

Partnerejede AAEN bliver fremover en del af NIRAS. Der er masser af faglig synergi, og kunderne får én indgang til et bredt felt af spidskompetencer inden for fjernvarme.

18. dec 2015

Med opkøbet af AAEN Rådgivende Ingeniører A/S styrker NIRAS sin position inden for fjernvarmeområdet. NIRAS har allerede en solid position på området, især hos en række af de større fjernvarmeselskaber. Når man lægger de omkring 40 mellemstore fjernvarmeselskaber til, som AAEN har som kunder, bliver NIRAS en af de stærkeste rådgivere på området.

”AAENs 11 medarbejdere kommer med meget stærke specialistkompetencer. Både for medarbejdere og kunder er der perspektiv i fusionen. Kunderne får en indgang til en meget bred vifte af fagligheder, og vi får et stærkt fagligt miljø til gavn for alle medarbejdere,” siger forretningschef Stefan Schmidt fra NIRAS.

Bæredygtig energi

Som eksempler på områder, hvor AAEN vil løfte NIRAS fagligt, peger han på bl.a. AAENs viden inden for energibesparelser, handel med CO2-kvoter og ikke mindst, at AAEN har været med til at sammenlægge 15 mindre fjernvarmeselskaber og i den forbindelse har projekteret 80 km transmissionsledninger til fjernvarme. Herudover har AAEN også stor erfaring i at udnytte overskudsvarme i industrien, blandt andet med et aktuelt projekt i Løgstør.

”Vores varemærke er bæredygtig energi. Med et bredt felt af kompetencer inden for blandt andet biomasse, solenergi og udnyttelse af solvarme,” siger Sven Aaen, fra AAEN.

Integration via kundeopgaver

NIRAS er fremover eneejer af AAEN, der umiddelbart fortsætter som selvstændigt selskab og i en periode fortsat vil arbejde ud fra den hidtidige adresse i Risskov.

”Det er en dialog gennem to år, som har ført til opkøbet, og vi vil heller ikke forhaste os med integrationen. Medarbejderne kommer til at trække på hinanden i projekterne, og herigennem kommer kunderne også til at møde nye konsulenter. Vi har en tro på, at de nye samarbejdsformer kan vokse ud af dagligdagen og de kunderettede opgaver,” siger Stefan Schmidt.

Lokal forankring

Direktør Sven Aaen fra AAEN ser de nye ejerforhold som en naturlig videreudvikling af den virksomhed, han selv har bygget op, og som er inde i en god udvikling.

”Vores vision for virksomheden krævede større volumen. Vi ville gerne udvikle nye teknologier og afprøve eksportmuligheder, og samtidig stod vi overfor et generationsskifte. Med de nye rammer fremtidssikrer vi vores virksomhed. På et meget bredt felt får vi adgang til viden til gavn for vores kunder, og vores medarbejdere får nye kolleger, som både kan give inspiration og kan trækkes ind på projekterne. Set med lokale briller er det også en klar fordel, at vi lokalt får en rådgivende ingeniør, der står stærkt inden for fjernvarmeområdet,” siger han.

Læs mere om energiproduktion og energidistribution her.