Energiproduktion og energidistribution

Aerial photo of an enegy company

NIRAS kan optimere drift og levere beslutningsgrundlaget, når de store valg skal træffes, for el- og varme- og kuldeproduktion og -distribution.

NIRAS kan blive din rådgiver i den grønne omstilling, når det gælder energiproduktion og -distribution. Vores ekspertise favner alle aspekter inden for omstilling til fossilfri energiproduktion, og vi har stor erfaring med kraftvarme og ORC-anlæg til el-og varmeproduktion, også hvor store CSP-anlæg indgår.

I Danmark er NIRAS den førende rådgiver, når det gælder viden om ORC-anlæg. Vi rådgiver også om udnyttelse af både varme- og køledelen på varmepumper – herunder etablering af store køleringe på eksisterende eller nye anlæg.

I NIRAS er vi ligeledes eksperter inden for alle fjernvarmediscipliner – herunder varmecentraler, vekslerstationer, spidslastcentraler, ledningsanlæg og hydraulisk modellering samt temperaturoptimering.