Nyhed

NIRAS Life Science Academy byder velkommen til vores første internationale graduate hold

3 NYHED Forsidebillede

De næste to år vil de 12 graduates på TEAM 7 gennemgå et kombineret arbejds- og læringsforløb, der giver dem den bedst mulige start på en karriere inden for pharma/life science- og fødevaresektorerne.

11. august, 2022

I graduate programmet sker læring gennem 8-fagmoduler af en uges varighed, kombineret med jobbet som juniorkonsulent i industrien. Herudover supporteres graduates gennem et fagligt mentorforløb og et personligt udviklingsforløb med en ekstern business coach.

Vores første internationale hold består af graduates fra mange forskellige uddannelsesretninger.

Vi har i år sammensat et team, der repræsenterer stor faglig diversitet, som skaber rum for faglig sparring, samt understøtter gruppedynamik og personlig fordybelse.

3 NYHED Greentech HUB

For at ryste deltagerne godt sammen og styrke samarbejdet indledte teamet det 2-årige graduate program med en 4-dages bootcamp.

På bootcampen lægges der vægt på den personlige udvikling og de sociale kompetencer sættes i spil, når graduates lærer at tolke egen og andres adfærd og kommunikationsstile, samt at give konstruktiv feedback. Graduates opbygger tillid til hinanden gennem samarbejdsøvelser, feedback sessions og individuelle refleksioner. De lærer egne reaktionsmønster at kende, når de sammen skal løse opgaver, der kræver alle typer personprofiler. Man skal både kunne lytte, bidrage og evaluere løbende i de processer, hvor graduates ofte er udenfor egen komfortzone.

Bootcampen er udviklet i samarbejde med og afvikles af ILTIhouse, der ledes af Jack Hindborg, der har været i Slædepatruljen Sirius og Søværnets Frømandskorps. Med på bootcampen var kompetente instruktører fra ILTIhouse og graduates fik besøg af flere ledere fra NIRAS, HR, samt NIRAS Life Science Academy.

Det er vigtigt, man bevæger sig ud af sin komfortzone og prøver noget nyt. Hvis man forbliver det samme sted, så bevæger man sig i virkeligheden baglæns, da resten af verden konstant bevæger sig fremad. Der sker udvikling hele tiden, så man skal sikre sig, at man får opdateret sin viden kontinuerligt for at være i stand til at kunne følge med,” 

forklarer Wasim Saeed, der er uddannet diplomingeniør fra DTU.

Den læring er til stor gavn, når man som graduate kommer ud i en virksomhed som konsulent. Her skal man kunne samarbejde med mange forskellige kollegaer, ofte under en vis grad af pres. Ofte udvikler man sig allermest, når man befinder sig på kanten af sin komfortzone. Det er her, man bliver bevidst om sit eget potentiale. Og det er vejen mod at udfolde sit talent.

Imidlertid er bootcampen blot et enkelt element i den personlige udvikling i graduate-forløbet, som også omfatter mentorordning, coaching og løbende udviklingssamtaler.

Efter bootcampen deltog teamet i det første af graduate-programmets undervisningsmoduler: GMP og kvalitetsforståelse. Kurset gav dem indsigt i det kvalitetsmindset, som er fundamentet for produktion af lægemidler og fødevarer ude i industrien, hvor de varetager konsulent opgaver til dagligt.

Resten af forløbet har omfattende modulundervisning i fagrelevante emner inden for pharma-, life science- og fødevareindustrierne. Som graduate udvikler man sig hurtigt til at kunne klare mange af de ansvarsfulde opgaver, der er påkrævet at kunne løse som konsulent.

Vi glæder os til at guide vores graduates i deres videre færden og udvikling.

Her er et par kommentarer fra nogle af deltagerne:

Noel Damborg, produktionsingeniør fra DTU udtaler: ”Der var tid til at lære og reflektere, men det var meget intenst. Faktisk opnåede jeg på bare 4 dage at lære mine nye kollegaer bedre at kende, end mange af mine venner, som jeg har kendt hele livet.”

Gudrun Palsdottir, Cand. Polyt. Biotecnology fra AAU udtaler ”Det var som at blive kastet ud på dybt vand i en svømmehal og så stod instruktørerne og de andre graduates på kanten klar til at hjælpe en i land, hvis man var ved at drukne

Har du også lyst til at kickstarte din karriere, så følg NIRAS Life Science og NIRAS Food & Beverage på LinkedIn, hvor vi blandt andet annoncerer opstart af det næste hold.

Kontakt os hvis du vil høre mere

Se også: