Nyhed

NIRAS køber den svenske miljørådgiver AquaBiota

Fra Venstre Aquabiota Matin Isaeus And TOH 1600X900px

Med opkøbet af AquaBiota styrker NIRAS sin position som en førende miljørådgivningsvirksomhed i Skandinavien og som en nøglerådgiver i arbejdet med at udbygge den globale havvindkraft.

19. august, 2022

"Med opkøbet af AquaBiota styrker NIRAS sin position i Sverige med yderligere 25 miljøkonsulenter, der primært er specialiserede inden for marinbiologi og limnologi (søer og vandløb). AquaBiota har en stærk profil, når det gælder private investorer, hvilket supplerer vores portefølje af store rammeaftaler med offentlige kunder. At mange af AquaBiotas kunder er vigtige aktører i arbejdet med at udvikle bæredygtig energi, er helt i tråd med NIRAS' fokusområder og fremtidige strategi," siger Tomas Hjorth, NIRAS’ markedschef for Miljø i Sverige (til højre på billedet).

Cirka 300 miljøkonsulenter

Med AquaBiota tæller NIRAS’ organisation nu omkring 75 miljøkonsulenter i Sverige. De indgår i et skandinavisk netværk i NIRAS-koncernen på ca. 300 miljøkonsulenter. NIRAS' tilbyder et bredt spektrum af miljøydelser, f.eks. relateret til forurenede grunde, VVM- og tilladelsesprocesser, Environmental Due Diligence, miljøovervågning og miljøpåvirkninger, miljø i kontrakter samt modellering og GIS.

”NIRAS og AquaBiota deler visionen om at udvikle vores samlede ekspertise og ydelser, at være på forkant inden for miljørådgivning og dermed altid at kunne være en stærk støtte for vores kunder, samtidig med at vi tilbyder vores medarbejdere de bedste udviklingsmuligheder,” siger Martin Isaeus, CEO hos AquaBiota (til venstre på billedet).

Bidrager til den grønne omstilling på en bæredygtig måde

NIRAS og AquaBiota

NIRAS og AquaBiota leverer en bred vifte af miljøekspertise og konsulentydelser til en mere bæredygtig samfundsudvikling og lægger vægt på at kombinere teknisk kunnen, effektive projektleverancer og god service til kunderne. Organisationerne er drevet af viden, og medarbejderne opfordres til løbende at lære nyt og udvikle deres færdigheder.

Med AquaBiota styrker NIRAS sin førerposition inden for VVM og tilladelsesprocesser i forhold til at bygge havvindmølleparker. NIRAS har arbejdet med at udvikle havvindmølleparker i mere end 20 år, først i Danmark, siden i Storbritannien og globalt. Tilsammen har NIRAS været involveret i projekter med en total kapacitet på over 50 GW.

”Sammen med AquaBiota har vi mulighed for at fortsætte og udvide vores leverancer af planlægning og tilladelsesprocesser til nye projekter sammen med vores kunder for at bidrage til den grønne omstilling,” siger Betina Heron, forretningschef for Miljø & Havvind i NIRAS.

NIRAS og AquaBiota leverer en bred vifte af miljøekspertise og konsulentydelser til en mere bæredygtig samfundsudvikling og lægger vægt på at kombinere teknisk kunnen, effektive projektleverancer og god service til kunderne. Organisationerne er drevet af viden, og medarbejderne opfordres til løbende at lære nyt og udvikle deres færdigheder.

Læs mere på AquaBiotas hjemmeside

Vil du vide mere?

Tomas Hjorth

Tomas Hjorth

Vice President

Stockholm, Sweden

+46 8 545 533 05

Se også: