Nyhed

Hver 8. krone, NIRAS tjener, de næste 10 år skal investeres i at understøtte den grønne energiomstilling

NIRAS Welcon TEB JENS SGRA JUHL.

En delegation fra NIRAS besøger Welcon, der leverer komponenter til vindmøller. Fra venstre: Tony Erik Bergøe, Jens Brandt Bering, Søren Granskov og Henrik Juhl.

Topledelsen i NIRAS går på udkig efter endnu et medlem til koncerndirektionen – en ny koncerndirektør for energi skal nemlig stå i spidsen for en nyoprettet taskforce for grøn energiomstilling. Det strategiske initiativ betyder massive investeringer over de kommende ti år.

6. april, 2022

NIRAS har besluttet at øge sit bidrag til den grønne energiomstilling betydeligt over de næste ti år. Ambitionen er at blive Skandinaviens førende rådgiver på vedvarende energi.

Det strategiske initiativ omfatter massive investeringer i forskning og udvikling, kompetenceudvikling, partnerskaber og rekruttering inden for vindenergi, el og syntetiske brændstoffer. Investeringerne svarer til, at hver ottende krone, NIRAS tjener, bliver postet i indsatsen for grøn energiomstilling. Satsningen skal forventeligt begynde at bidrage til NIRAS’ indtjening år 2027 og vil inkludere 400 nyansættelser.

Alene i Danmark skal der investeres hundredvis af milliarder kroner i grøn energiomstilling over de næste 10 år. 

Carsten Toft Boesen, adm. direktør i NIRAS.

”NIRAS har arbejdet med vedvarende energi i mange år – faktisk lige siden Brundtlandrapporten blev udgivet i 1987. Derfor ligger det naturligt i vores DNA, at vi skal bidrage i den grønne energiomstilling. Det har vi nu lagt en ambitiøs plan for, som skal løbe over de næste 10 år med et fastholdt højt investeringsniveau i alle år,” siger Jens Brandt Bering, som er direktør for forsyning i NIRAS.

På jagt efter endnu en koncerndirektør

En del af det strategiske initiativ går på at udvide topledelsen med en ny koncerndirektør for Energi. Denne person skal stå i spidsen for en nyoprettet taskforce med speciale i grøn energiomstilling, som skal arbejde på tværs af alle virksomhedens rådgivningsområder.

Så længe vi går i den rigtige retning sammen, er der ikke nogen, vi ikke vil følges med.

Jens Brandt Bering, direktør for forsyning i NIRAS.

Det sker ud fra en fast overbevisning om at samarbejde på tværs af ingeniørdisciplinerne og viljen til at indgå i brede partnerskaber bliver altafgørende for, at tempo og innovationskraft kan øges tilstrækkeligt, hvad angår omstilling til vedvarende energi.

”Alene i Danmark skal der investeres hundredvis af milliarder kroner i grøn energiomstilling over de næste 10 år. Vi ønsker at blive en endnu mere attraktiv partner i overgangen til vedvarende energi, og NIRAS har allerede rigtig godt fat inden for blandt andet miljøundersøgelser og -tilladelser samt elektrificering, vind, sol, sektorkobling, PtX og Energiøen i Nordsøen,” siger adm. direktør Carsten Toft Boesen.

”Vi samarbejder med alle, der vil bevæge sig i den rigtige retning uanset udgangspunkt”

Initiativet omfatter alle energiområder og -former med det formål at flytte disse mest muligt i retning af vedvarende energi – og på den samfundsøkonomisk mest optimale måde. Det betyder, at NIRAS er klar til at samarbejde med alle, der ønsker grøn energiomstilling.

”Næsten alle virksomheder og organisationer er bevidste om deres CO2-footprint og behovet for omstilling til vedvarende energi. Mange nye, enormt spændende virksomheder, som udvikler og leverer løsninger til den grønne energiomstilling, skyder op i landskabet. De virksomheder og organisationer, som arbejder med og vil grøn energiomstilling, vil vi gerne samarbejde med,” siger Jens Brandt Bering og fortsætter:

”Vi går til den grønne energiomstilling med et pragmatisk mindset. Alle kan og bør bidrage af hensyn til Parisaftalens målsætninger. Det handler også om at skabe grønne energi-fremskridt dér, hvor de er allermest nødvendige. Så længe vi går i den rigtige retning sammen, er der ikke nogen, vi ikke vil følges med. Det hænder, at det perfekte bliver det godes værste fjende – det har vi ikke råd til sker i den grønne energiomstilling. Ikke mindst fordi vi skal sikre en høj forsyningssikkerhed undervejs, da vi ellers risikerer at tabe den altafgørende folkelige og dermed politiske opbakning. For NIRAS er fortid, udgangspunkt og firmaprofil ikke afgørende, men det er derimod ambition, tempo og retning,” siger han.

Parallelt med strategien for grøn energiomstilling i NIRAS Gruppen vil NIRAS Fonden styrke sin investering i forskning og udvikling inden for transformation til vedvarende energikilder samt sit fokus på opkøb af virksomheder inden for samme område.

400

Nye kolleger regner vi med at ansætte inden for energi i de kommende år.

Vil du vide mere?

Jens Brandt Bering

Jens Brandt Bering

Koncerndirektør

Allerød, Denmark

+45 2141 8303

Henrik Juhl

Henrik Juhl

Markedsdirektør

Allerød, Denmark

+45 4299 5413

Se også: