Nyhed

Gertrud på 100 ton baner vejen for CO2-neutral fjernvarme i City

En 100 ton tung tunnelboremaskine skal bore en 320 meter lang tunnel under Københavns Havn for at sikre københavnerne grøn fjernvarme.

27. marts, 2015

Med sine 100 ton er Gertrud en dame af format. Men ikke en helt almindelig en af slagsen. Der er nemlig tale om en tunnelboremaskine, der netop er blevet døbt Gertrud. Hun borer nu en tunnel, der skal give københavnerne grøn fjernvarme.

På Islands Brygge i København er entreprenørerne NCC Construction og Smet Group nu klar til for HOFOR at bore den ca. 320 meter lange fjernvarmetunnel under Københavns Havn.

Den færdige indvendige diameter i tunnellen er 3 meter, og den udvendige diameter på tunnelmaskine og rør er 3,6 meter.

Tunnellen skal bores mellem Islands Brygge og Kalvebod Brygge, og den skal gøre det muligt for HOFOR at forsyne især City med klimavenlig fjernvarme fra fjernvarmenettet på Amager.

SE INDSLAG FRA TV2 LORRY: Boremaskinen Gertrud ankommet til byggegruben

Spyddets styrke

Tunnelboremaskinen, der skal bore i den københavnske undergrund, blev traditionen tro døbt, da den forleden ankom til byggepladsen. Maskinen fik navnet Gertrud, der betyder 'spyddets styrke'. Gertrud har netop en særlig styrke, der er specielt egnet til Københavns undergrund, hvor kalk og flint kan give store udfordringer.

Rådgiverens opgave

NIRAS er rådgiver på projektet og står for forundersøgelser, detailprojektering, byggeledelse og tilsyn af både konstruktioner og den indre, faste indretning af de dybe skakter og tunnelrøret. Det vil sige montage af fjernvarmerør, trapper, ventilation og el.

Opgaven omfatter:

  • Geotekniske og geohydrologiske forundersøgelser.
  • Detailprojektering af sekantpælegruber og tunnelrør.
  • Detailprojektering af aptering, VVS, EL og SRO.
  • EU-udbud af entreprise for hhv. konstruktioner og aptering.
  • Byggeledelse og fagtilsyn.

Vil du vide mere?

Hans Peter Jensen

Hans Peter Jensen

Seniorprojektleder

Allerød, Denmark

+45 4810 4490

Se også