Nyhed

Nyt tværgående projekt skal sikre NIRAS flere hænder til den grønne omstilling

Solar Energy And Bioenergy

Manglen på kvalificeret arbejdskraft truer den grønne omstilling. NIRAS har derfor, under ledelse af markedschef Katrine Wisgaard, igangsat et tværgående projekt, der har fokus på at fast-track-udvikle medarbejdere og sikre flere hænder til fremtidens grønne omstilling.

11. april, 2023

”Hvis vi skal have hænder nok til at løfte de vigtige opgaver, der ligger i hele processen med den grønne omstilling, bliver vi nødt til at gøre noget anderledes nu og tænke kreativt. På miljøområdet mærker vi især manglen på arbejdskraft inden for miljøvurderinger- og tilladelser. Manglen er så stor, at vi takker nej til spændende opgaver, fordi hænderne er for få. Især også fordi vi samtidig har et stort fokus på at sikre en tilfredsstillende arbejdsbalance for den meget dygtige medarbejderflok, der sidder hos os”, fortæller Betina Haugaard Heron, Forretningsdirektør for NIRAS miljø.

Inden for industrimiljø og miljøvurderingsområdet, som er et af de centrale miljøområder i den grønne omstilling, har NIRAS i Danmark ca. 80 medarbejdere. Alene i 2022 er der kommet mere end 25 nye medarbejdere indenfor området. Men med en voksende opgaveportefølje, er der reelt opgaver til det dobbelte – og langt flere i fremtiden.

Derfor har NIRAS nu sat Katrine Wisgaard i spidsen for et projekt, der skal sætte ekstra fokus på problemstillingen:

”Med ansættelsen af Katrine sætter vi nu ekstra fokus på og skub i arbejdet med at sikre fremtidens ressourcer, der trods en ihærdig indsats ikke kan løftes af de nuværende ledere alene, når de samtidig skal have tid til almindelig daglig ledelse og drift”, fortæller Betina.

Kræver mere end almindelig employer branding

Katrine er uddannet civilingeniør og har arbejdet indenfor miljøområdet igennem de sidste 17 år, heraf 13 år som leder. Derudover er Katrine uddannet coach og har arbejdet en årrække som selvstændig med særligt fokus på personlig udvikling, Work-Life-balance og den gode arbejdsplads.

For at skabe den nødvendige arbejdskraft drejer det sig, ifølge Katrine, ikke bare om at tiltrække de eksisterende eksperter inden for området med almindelig employer branding:

”Vi opnår ikke det, vi gerne vil, ved at arbejdskraften bare skifter rundt mellem de forskellige aktører på markedet. Demografien går også imod os, når vi ser ind i fremtiden. Vi står et sted lige nu, hvor de store årgange er på vej på pension og de arbejdsdygtige årgange, der er til rådighed de næste 10-20 år, er små. Derfor er det ekstra vigtigt, at vi gør noget nu – og at vi gør noget andet, end det vi plejer.”

”Derudover er der et stort skifte i gang i den måde, vi lever og arbejder på. Det er ikke længere blot et ønske, men en forudsætning, at vi har psykologisk tryghed, en sund arbejdsbalance, inklusion, forandringsvillighed, sunde værdier og en følelse af mening på vores arbejdsplads. Alt sammen har vi i NIRAS - men vi skal kommunikere langt tydeligere om det, og vi kan og skal også blive endnu bedre”, understreger Katrine.

En del af NIRAS’ satsning på Grøn energiomstilling

Projektet er en del af NIRAS’ strategiske satsning - GREENsition, der støtter økonomisk op om initiativet.

I NIRAS er der allerede forskellige graduate- og academy programmer og samarbejder med virksomheder om oplæringsforløb. Fokus i det nye tiltag vil derfor være at tage det bedste fra alle de andre initiativer vi har i NIRAS, og så ryste posen lidt.

Eksternt handler det bl.a. om at udvikle de nuværende samarbejder med myndigheder, uddannelsesinstitutioner og virksomheder, så der fremover uddannes tilstrækkeligt med relevante eksperter inden for netop miljøvurderinger- og tilladelser.

NIRAS vil også gennem projektet se ind i, hvordan digitalisering, automatisering og kunstig intelligens kan være med til at lette arbejdsopgaverne i fremtiden.

”Vi håber på at kunne komme frem til nogle løsninger og indsatsområder, der ikke bare kan bruges i miljø, men som også kan skaleres og bruges inden for vores andre områder”, fortæller Betina Haugaard Heron om forventningerne til projektet.

”Projektet har stort fokus på balance i arbejdet, udvikling af vores fag og kerneområder, deling af viden og arbejde på tværs – og det er centralt for hele NIRAS”, afslutter Betina.

Vil du vide mere?

Se også: