Green engine plant
Her ses et motoranlæg fra et af de grundbeløbsværker, som altså kan blive ramt på økonomien i fremtiden.
nyhed

Farvel til støtte sender varmeregningen i vejret

Med udgangen af 2018 bortfalder en støtteordning til decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker – grundbeløbet. NIRAS er med i nyt rådgiverteam, der skal lette overgangen og holde varmepriserne nede.

30. nov 2017

Kraftigt stigende varmepriser til forbrugerne. Det bliver konsekvensen, hvis ikke de naturgasfyrede kraftvarmeværker kan omstille sig til en virkelighed uden grundbeløbet.

Der er en støtteordning, der med udgangen af 2018 falder bort, og som naturgasfyrede kraftvarmeværker i årevis har modtaget for at stå til rådighed i elproduktionen.

“Vi taler om mange millioner kroner årligt i tilskud, som falder bort, når grundbeløbene forsvinder. Det er en markant udvikling,” siger chefkonsulent i NIRAS, René Fonvig Hald.

Rammer varmekunder

Udfasningen har været på vej længe. Men mange kraftvarmeværker har troet på, at der ville komme en erstatning for grundbeløbet, hvilket der ikke gør. Dermed kan forbrugerne i sidste ende se frem til store prisstigninger på varmeregningerne, når den nye virkelighed rammer fra 2019. Analyser fra Dansk Fjernvarme viser, at stigningen kan blive på mellem 4.000 og 8.000 kr. pr. husstand om året.

For at imødegå problemerne har Energistyrelsen afsat 8,2 mio. kr. til at hjælpe de hårdest ramte kraftvarmeværker. Det sker gennem en tilskudsordning, som ejerne af værkerne kan ansøge samt gennem rådgivning. NIRAS sidder med i et konsulenthold, der skal hjælpe værkerne med at søge tilskud, finde effektiviseringer, omlægge lån og eventuelt finde alternative produktionsmuligheder.

“Det kan eksempelvis være varmepumper, solvarme og biomasse, men vi vil også se sammenlægninger mellem kraftvarmeværkerne. Sektoren vil helt naturligt stå foran en konsolidering som en konsekvens af udviklingen,” siger René Fonvig Hald.

Hvor mange værker, der får så store økonomiske problemer, at de kan søge tilskud, ved man ikke endnu. Det vil kommende analyser klarlægge. Men der er ingen tvivl om, at en stor del af de naturgasfyrede kraftvarmeværker vil være i dybe, økonomiske problemer, forklarer René Fonvig Hald.

Usikre kraftvarmeværker

Samtidig er mange af kraftvarmeværkerne i tvivl om, hvordan de skal reagere fremadrettet. I sektoren har der været usikkerhed omkring rammebetingelserne for at investere i nyt især med store investeringer, der løber 20-30 år frem. Det er svære betingelser i et klima, hvor de politiske vinder skifter.

“Det er en stor udfordring for værkerne at navigere i det klima og finde de rette investeringer,” siger René Fonvig Hald.

NIRAS har kontakt til mange af de ramte kraftvarmeværker. Opgaven bliver nu at hjælpe værkerne fra løsningsidéer til egentlige beslutninger i bestyrelserne, fortæller han.

“Vi vil rigtig gerne hjælpe værker med lave ansøgninger til tilskud og hjælpe dem til at håndtere den nye virkelighed bedst muligt,” siger René Fonvig Hald.