Projekt

Innovativt energilager: 600 grader varme sten skal bruges til at gemme grøn strøm

2019 02 14 105209

En testmodel af en ny type energilager er indviet på DTU Risø. Energilageret rummer et stort potentiale for at oplagre vind- og solenergi. NIRAS har rådgivet om lagerets design.

15. marts, 2019
 • SDG: #7, #9, #12, #13
 • Sektor: Energi
 • Lande: Danmark
 • Klient: DTU Risø

Det, der begyndte som et kandidatprojekt på DTU i 2016, blev mandag den 18. marts 2019 indviet som en banebrydende testmodel på en ny type energilager. Ved indvielse af energilageret, som findes på DTU Risø ved Roskilde, deltog uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers sammen med pressen og alle projektets partnere.

Det 3,5 m3 store energilager er en testmodel, som skal afprøve en ny teknologi med et endda meget stort potentiale. Energilageret består af en kugleformet stålkapsel, som er fyldt med sten. Med store, elektriske varmere drevet af bæredygtig energi, bliver stenenes temperatur hævet til 600 °C. 

600 °C

Så varme bliver stenene i energilagerets kerne.

Varmen kan senere konverteres tilbage til el ved hjælp af forskellige typer energisystemer.

For til dels at holde på varmen samt at beskytte yderskallen, som består af armeret beton, er lageret isoleret med skamol imellem den varme, indre stålskal og den ydre betonskal. Konstruktionen mindsker desuden kraftpåvirkningen i yderskallen med sin geometriske udformning.

Forsmag på storskala løsning

Energiselskabet SEAS-NVE, som står i spidsen for projektet, håber på at kunne udvikle den nye metode til at oplagre energi til storskala løsninger. Testlageret på DTU Risø kan med sine 3,5 m3 oplagre en energimængde, som svarer til 875 kWh. Det er omtrent, hvad en gennemsnitlig husstand med to voksne og to børn forbruger af el over to måneder.

SEAS-NVE vil sammen med partnerne analysere resultater og målinger fra testlageret, før der træffes beslutning om at gå videre med større testanlæg. Der har i projektet været overvejelser om et energilager på størrelse med et moderne IKEA varehus på ca. 200.000 m3

9500

Husstandes årlige elforbrug i mulige kæmpeceller.

Et lager i denne størrelse vil skulle deles op i celler, som hver kan gemme ca. 2,5 GWh. Med 20 af disse celler samlet ville det svare det til ca. 9.500 husstandes årlige elforbrug.

Stort potentiale i oplagring af vedvarende energi

Energilagring i storskala kan løse nogle af de udfordringer, som i dag dækkes af konventionelle kraftværker. De store energilagre kan udjævne det svingende el-behov fra forbrugerne, hvis den vedvarende energi ikke er tilgængelig. Sol, vind og bølger har det med at komme, når de vil, og ikke kun når der er brug for energien. Med en stigende andel af vedvarende energi i energisektoren, vil det være en nødvendighed med energilagre i fremtiden, til at dække el-behovet.

Metoden til energilagring har et stort eksportpotentiale. Særligt internationalt hvor flere lande konverterer til vedvarende energi men er begrænset af infrastrukturen. Implementering af energilagre vil kunne øge andelen af vedvarende energi og dermed reducere udledningen af CO2.

Som rådgiver for SEAS-NVE har NIRAS koordineret de mange idéer til design samt opstillet et endeligt design for lageret, som både kan skaleres og overholder de tekniske krav, som der stilles til lageret.

Illustration: SEAS-NVE

Energilageret kort fortalt

 • El-produktion fra vindmøller eller solceller konverteres til 600 °C varm luft
 • Den varme luft blæses ind i energilageret og opvarmer stenene i lageret
 • Lageret er designet til at kunne lagre energien på dagsbasis
 • Efter behov vendes processen og varmen i lageret konverteres til el til forbrugerne
 • Læs mere om projektet: http://energilager.nu/

"En af vores største udfordringer som samfund er at minimere brugen af fossile brændsler. Der er et stort behov for endnu mere energi fra vedvarende energikilder og for at kunne lagre denne energi. Projektets undersøgelser tyder på, at lagring i opvarmede sten måske kan være med til at imødekomme dette behov. Stenlagre er en  miljøvenlig og billig løsning, som i større skala kan være med til at indfri målsætningerne om en 100 procent fossilfri energiforsyning uden tab af forsyningssikkerhed."

Jesper Hjulmand, administrerende direktør, SEAS-NVE.

Mere om projektet

 • SEAS-NVE er projektansvarlig
 • Øvrige partnere: DTU, Dansk Energi, Rockwool, Energinet, Aarhus Universitet
 • NIRAS er rådgiver til SEAS-NVE på energilagerets design
 • Projektet er støttet af Energistyrelsens EUDP – Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram

Vil du vide mere?

Niels Bahnsen

Niels Bahnsen

Projektchef

Allerød, Denmark

+45 4017 2884

Se også: