Nyhed

Digital nytænkning finder fejl og sparer tid i udbygningen af Københavns Lufthavn

Koebenhavns Lufthavn 1600Px

En kombination af 3D-modeller og digitale regler hjælper Københavns Lufthavn med at holde styr på, at man holder kravene til brand, el, afløb, varme og ventilation i deres omfattende udvidelse af lufthavnen. Det frigiver tid til at optimere projektet fremfor kun at lede efter fejl.

29. oktober, 2018

Frem mod 2040 skal kapaciteten i Københavns Lufthavn udvides fra 25 millioner til 40 millioner rejsende om året. Med mange krav til for eksempel afløbs- og elinstallationer er der nok at holde styr på for lufthavnens asset managers, når de skal gennemgå tegninger for flere tusind kvadratmeter. Men ved at omsætte lufthavnens projekteringsmanualer til digitale regler og anvende dem i projektets 3D-model kan lufthavnen med få klik finde de steder, hvor kravene ikke overholdes. På den måde opdages fejlene lettere, og det frigiver tid til at optimere projektet, hvor NIRAS står for bygherrerådgivningen.

Kravene tjekkes hurtigt og effektivt

Københavns Lufthavn har en række projekteringsmanualer, som beskriver deres tekniske krav og retningslinjer for at projektere og bygge. Med krav om, at etage-gennemføringer for afløb minimum skal være Ø75 mm, at der skal være et gulvafløb i alle toiletforum eller, at el-tavler ikke må placeres mindre end 40 centimeter fra gulvet, er der mange detaljer at være opmærksom på.

De digitale regelsæt giver lufthavnen mulighed for hurtigt og effektivt at tjekke, om kravene overholdes.

Når reglerne først er indlæst sammen med 3D-modellen, bliver lufthavnens medarbejdere guidet derhen i det virtuelle byggeri, hvor en el-tavle skal flyttes, eller et trappetrin skal ændres for at overholde kravene.

Et eksempel på en trappe, som overskrider maks. tilladte trinhøjde/stigning på 0,18 m. Dette er et tilgængelighedskrav i BR18, §57, som illustrerer perspektivet i at udarbejde et regelsæt. Foruden tjek af Købehavns Lufthavns egne krav til byggeri kan man let kontrollere, at man også opfylder krav fra eksempelvis Bygningsreglementet.

Mere tid til at optimere projektet

Løsningen betyder, at asset managers i København Lufthavn, som sidder med ansvar for brand, el, varme og ventilation hurtigere kan finde frem til de fejl, der skal rettes op på.

"Kvaliteten af det færdige byggeri bygger på, at de rigtige løsninger træffes fra starten. Automatiseringen frigør tid for vores asset managere, så de kan fokusere på at løse de egentlige udfordringer og finde de bedste løsninger. Det giver en tryghed at vide, at et projekt ikke kun stikprøve kontrolleres, men at vi kan gennemløbe hele projektmaterialet. Findings registreres, så løsningen kan følges igennem projektet. På sigt er det vores målsætning at kunne udlevere disse regelsæt, så vores samarbejdspartnere selv kan granske og derved levere materiale af endnu højere kvalitet," siger afdelingsleder Michael Ørsted, Teknisk Videncenter CPH.

"Automatisk granskning giver mulighed for, at vores rådgiver på en forholdsvis enkel og effektiv måde kan teste deres projekt op imod en række af de krav, vi stiller i projekteringsmanualen. Resultatet af dette skulle gerne være, at vi i forbindelse med granskninger får nogle projekter, som er bedre afstemt med vores ønsker. Vi kan dermed koncentrere os mere om designet for det specifikke projekt end på at fokusere på åbenlyse fejl og mangler i materialet," supplerer Kasper Moisgaard Poulsen, Asset Manager HVAC, Asset Planning CPH.

"At den digitale løsning kan finkæmme hele byggeriet på få sekunder betyder, at fejlene reduceres, inden byggeriet er gået i gang. Det betyder også, at bygherren i højere grad får det projekt, han ønsker sig,” siger bygherrerådgiver Morten Stig Baden fra NIRAS.

NIRAS’ arbejde med at udvikle den digitale løsning består blandt andet i at omsætte krav fra projekteringsmanualerne til målbare krav. En del af arbejdet har derfor handlet om at få identificeret de målbare krav og få omsat de mere elastiske krav til nogle målenheder, der kan bruges i modellen.

Stort potentiale i den digitale løsning

I dag er det almindeligt at bruge digitale regelsæt til at tjekke for, om der eksempelvis er en ventilationskanal og bærende bjælke, som kolliderer med hinanden i en 3D-model. Det nye består i, at bygherren proaktivt bruger de digitale muligheder til at undersøge om egne kvalitetskrav er opfyldt i projektet. Denne udvikling kan føre til, at byggebranchen inden for den nærmeste fremtid vil se, at digitale regelsæt også kan bruges til at tjekke for andre forhold, for eksempel om krav fra Bygningsreglementet er opfyldt i 3D-modellerne.

Se også