Nyhed

Dansk Arkitekturcenter har fokus på regn – og Sillebro Ådal er med

Sillebro Adal

NIRAS er med på udstillingen ”Regnen kommer” på Dansk Arkitekturcenter og viser med projektet Sillebro Ådal, hvordan klimatilpasning og naturgenopretning går hånd i hånd til gavn for borgerne.

19. januar, 2015

Vand i kælderen er pludselig blevet noget, rigtig mange kan tale med om. Kraftige regnskyl er noget, vi skal vænne os til. Og dermed også tilpasse vores byer efter. Hvordan kan man bedst gøre det? Og kan vi få en bedre by med i købet, når vi klimatilpasser?

Med udstillingen ’Regnen kommer - hvordan klimatilpasning giver os bedre byer’ viser Dansk Arkitekturcenter forskellige bud på, hvordan vi i fremtiden undgår, at vores kældre bliver til svømmehaller, og i stedet får byer med rekreative byrum, som kan rumme regnen, når den falder.

Sillebro Ådal lyser op på udstillingen

Sillebro Ådal rager op på udstillingen som ét af Danmarks største natur- og klimatilpasningsprojekter. Gæster på udstillingen vil få indblik i et regnvandsanlæg, som er skabt til at rumme store mængder regnvand og på den måde afhjælpe oversvømmelsesproblemer i et tæt befolket område i Frederikssund. Men det er samtidig også et forbilledligt eksempel på, hvordan regnvand kan give et hensunket vandområde nyt liv, hvor fx nye søer og åer skaber levesteder for dyr og planter. Borgerne har samtidig fået nye broer og stisystemer, som giver mulighed for gå- og fisketure tæt på deres boliger.

Samarbejde på tværs

Projektet er et godt eksempel på, at det kan betale sig at arbejde på tværs af fagligheder og forvaltninger for at få de bedste løsninger. Det ambitiøse natur- og klimatilpasningsprojekt er realiseret i et samarbejde mellem Frederikssund Forsyning, Frederikssund Kommune og NIRAS. Og det er netop det tætte samarbejde, som har betydet synergi, win-win-løsninger og store besparelser.

Udstillingen løber fra 16.januar – 6.april og er udviklet i et partnerskab mellem Dansk Arkitekturcenter og Realdania.

”Regnen kommer – hvordan klimatilpasning giver os bedre byer” går tæt på, hvordan vi på nye måder kan gøre vores byer klar til fremtidens vejr. Udstillingen gennemgår både den historiske baggrund og de udfordringer, vi står med nu, ligesom den viser en lang række løsninger, som arbejder med håndtering af vand i byrummet på forskellig vis.

LÆS MERE Udstillingen ’Regnen kommer’

Se også