Nyhed

Danmark går forrest med indsamlingen af tekstilaffald

Tekstil Indsamlet Til Genbrug Header(1)

Alle kommuner skal fra 2022 indsamle tekstilaffald fra de danske husstande. En ny rapport fra NIRAS og Revaluate lægger fundamentet for den kommende indsamling.

20. maj, 2021

Den danske affaldssektor er i rivende udvikling. Det er politisk besluttet, at genanvendelsen af affald skal øges og forbrændingen mindskes. Det vil kræve mere og bedre sortering fremadrettet, og som led heri skal landets 98 kommuner allerede fra januar 2022 begynde at indsamle tekstilaffald som en selvstændig fraktion fra husstandene.

Det vil gøre Danmark til et af de første lande i Europa, der husstandsindsamler tekstilaffald. En ny analyse, som NIRAS og Revaluate har lavet for Miljøstyrelsen, giver anbefalinger til, hvordan den kommende indsamling af tekstilaffald skal ske.

En væsentlig udfordring i forhold til at udarbejde anbefalingerne var et politisk krav om, at frivillige velgørende organisationer skal have adgang til den genbrugelige del af de tekstiler, som indsamles i de kommunale ordninger. Det vil nemlig indebære både praktiske og juridiske udfordringer, hvis forskellige velgørende organisationer skulle have adgang til genbrugelige tekstiler efter, de er indsamlet af kommunerne. Hvem skulle fx have adgang, hvornår og hvordan? – og må kommunerne ”forære” tekstil væk, som kan sælges med fortjeneste?

Indsamling af tekstil i to strømme

Efter tæt dialog med hele branchen endte NIRAS og Revaluate derfor med at anbefale, at tekstil indsamles i to separate strømme. Det betyder, at kommunerne skal fokusere på at indsamle tekstilaffald (dvs. tekstil der ikke kan genbruges), mens genbrugelige tekstiler skal henvises til de eksisterende genbrugsorganisationer. På den måde mindskes risikoen for, at den kommunale indsamling fortrænger de eksisterende og velfungerende genbrugsordninger.

”Konklusionen er klar. En 2-strømsindsamling er ud fra de nuværende rammer den mest realistiske. Men det vil kræve tydelig og ensartet kommunikation til borgerne fra alle de involverede parter,” siger Hanne Ørbæk Johnsen, som er chefkonsulent i NIRAS.

Et helt nyt marked

Med de nye ordninger kommer der også fokus på genanvendelse af tekstiler. Men markedet for genanvendelse af tekstilaffald er endnu ikke modent. Det har historisk set været en god forretning at indsamle og sælge tekstil til genbrug, men der er endnu kun begrænsede muligheder for at afsætte tekstil til genanvendelse – og ofte i form af ”downcycling” til f.eks. klude og isolering. Miljøgevinsten forventes at være større, hvis tekstilaffaldet genanvendes til nye tekstiler, hvilket der dog endnu ikke er mulighed for i stor skala. Der sker pt. stor teknologiudvikling på området, men der er brug for at skubbe på udviklingen i alle led af værdikæden, hvis det skal lykkes. Den kommunale indsamling kan bidrage til at modne markedet, fremme investeringer og styrke teknologiudviklingen.

”Visheden, om at alle medlemsstaterne i EU snart skal indsamle og afsætte tekstilaffald til genanvendelse, vil forhåbentlig gøre det mere attraktivt at udvikle nye teknologier og investere i nye anlæg,” siger Nikola Kiørboe, rådgiver i Revaluate.

En inddragende proces

Facilitering af en konstruktiv dialog mellem de aktører, der skal føre indsamlingsordningen ud i livet, har været en central del af analysen fra NIRAS og Revaluate. Gennem interview, workshops og møder er der udarbejdet konkrete anbefalinger til sorteringskriterier og indsamlingsordninger for tekstilaffald. Den inddragende proces er garant for, at anbefalingerne giver mening for de aktører, der skal føre dem ud i livet – herunder kommuner, affaldsselskaber, private indsamlere og velgørende organisationer. Løsningerne er også testet via dialog med borgere for at sikre, at de også giver mening fra et borgerperspektiv.

”Det har været vigtigt at få aktørerne fra affaldsverdenen og genbrugsverdenen til at mødes og finde fælles løsninger. Vi har med denne rapport et godt bidrag til det videre arbejde med dels at sætte rammerne for den kommunale indsamling af tekstilaffald. Dels til brug for udarbejdelse af anbefalinger til genbrugsaktørernes indsamling af tekstil til genbrug,” siger Nina Espegård Hassel, kontorchef i Miljøstyrelsen.


Tøj indsamlet til genbrug efter sortering.

Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi

Et bredt flertal indgik i juni 2020 en politisk aftale som blandt andet medførte krav om kommunale indsamlingsordninger for 10 fraktioner herunder tekstilaffald.

En særlig præmis for indsamlingen af tekstilaffald er, at frivillige, velgørende organisationer skal have let adgang til tekstiler, der kan genbruges.

Læs mere om lovgrundlaget her.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside her.

Genbrug eller genanvendelse?

Genbrug og genanvendelse er beslægtede, men ikke synonyme begreber.

  • Genbrug: Når et produkt bruges til det samme formål mere end én gang. Fx en skjorte, der afleveres i en genbrugsforretning og sælges igen.
  • Genanvendelse: Når et produkt nedbrydes eller findeles så de materialer, det består af, kan gives form på ny. Fx en skjorte, der trevles op og bruges som fyld i tøjdyr.

Miljøgevinsten er størst ved genbrug, der af samme grund ligger øverst i affaldshierarkiet. Derfor skal kommunerne også sikre, at indsamlet tekstilaffald, der alligevel kan genbruges, bliver forberedt og afsat til genbrug.

Læs mere her.

Vil du vide mere?

Mikael Hallstrøm Eriksen

Mikael Hallstrøm Eriksen

Chefkonsulent, antropolog

Allerød, Denmark

+45 6040 9173

Se også