Nyhed

Opkøb skaber landets skarpeste rådgiverteam til affaldssektoren

Colourbox39179782

NIRAS og Affaldskontoret forener kompetencerne på et markedsledende rådgiverhold. Det skal sikre tværfaglig og innovativ rådgivning om affald til staten, kommuner, regioner og virksomheder.

29. april, 2020

Fra 1. maj 2020 bliver rådgivningsvirksomheden Affaldskontoret en del af NIRAS. Opkøbet sker efter flere års tæt samarbejde imellem de to virksomheder på mange opgaver for stat og kommuner. Dermed er de nye organisatoriske forhold et logisk skridt, som vil betyde endnu bedre rådgivning til NIRAS’ samarbejdspartnere inden for affald og cirkulær økonomi.

Affaldskontoret er mangeårig samarbejdspartner for staten og landets kommuner, for hvem de har lavet affaldsplaner og rådgivet om indsamlingssystemer, kildesortering og i det hele taget bistået med rådgivning om nye løsninger for affald og ressourcer.

”Der kommer til at ske rigtig meget på området for affaldsplanlægning, -håndtering og genanvendelse i de kommende år. Vi kan se, at vi sammen med Affaldskontoret er et rigtig stærkt team. Sammen har vi den faglige tyngde, der skal til for at drive innovationen fremad i omstillingen til cirkulær økonomi,” siger Camilla K. Damgaard, som er afdelingsleder i NIRAS.

Mere og bedre genanvendelse af ressourcer

Den grønne omstilling i affaldssektoren er godt i gang. Kommuner, borgere og erhvervsliv arbejder ihærdigt på at øge genanvendelsen. Men det kræver bedre analyser, nye vejledninger og mere samarbejde.

Affaldskontoret og NIRAS har hver især bidraget til det klare politiske mål om at øge mængden af ressourcer, som bliver genanvendt, og at højne kvaliteten i genanvendelsen samt forebygge affaldsdannelse. Næste skridt for sektoren kræver rådgivning, som giver realiserbare og omkostningseffektive løsninger. Det skridt tager vi nu sammen:

”Det er vigtigt for os, at vores tilgang til opgaveløsningen forbliver den samme – og at vores kunder oplever, at vi kører ’business as usual’, selvom vi er blevet en del af NIRAS. Nu kan vi løse opgaverne endnu bedre ved at inddrage de mange, nye kolleger i NIRAS. Og det bliver kun nemmere, nu hvor vi også vil dele kontor,” siger Henning Jørgensen, som er partner og stifter af Affaldskontoret.

Succesfuldt affaldstræf fortsætter

Affaldskontoret har i mange år drevet en succesfuld konference på Fyn for aktørerne i den danske affaldsbranche:

”Vores årlige ’træf’ på Lykkesholm fortsætter – selvfølgelig. Vi glæder os til i fremtiden at byde velkommen til en række arrangementer rundt om i landet og til at præsentere vores nye kolleger i NIRAS for deltagerne,” siger Hanne Johnsen, som er den anden partner i Affaldskontoret.

Affaldskontoret består af partnerne Hanne Johnsen og Henning Jørgensen samt fire tilknyttede konsulenter. De bliver en del af affaldsteamet på NIRAS’ hovedkontor i Allerød men vil arbejde tæt sammen med NIRAS’ øvrige affaldseksperter, der sidder på kontorer i Aalborg, Aarhus og Esbjerg.

Vil du vide mere?

Camilla K. Damgaard

Camilla K. Damgaard

Afdelingschef

Allerød, Denmark

+45 2055 0675

Se også