Nyhed

Bevaringsværdige skolelokaler får nyt liv som moderne kontorlokaler

Holbaek Oestre Skole

Holbæk Østre Skole er opført over en årrække fra 1902 i nationalromantisk stil. Nu skal de gamle klasseværelser have med den store renoveringskost og fremover huse statsansatte medarbejdere som led i udflytningsplanen.

11. december, 2019

Et majestætisk klokketårn byder dig velkommen, når du træder ind i skolegården. Store, smukke og buede vinduer giver dig lyst til at kigge ind ad vinduerne, og alt i alt er Holbæk Østre Skole et flot byggeri, selv om det har mere end 100 år på bagen.

Skolens ejer Bygningsstyrelsen har de næste to år valgt at puste nyt liv i de stemningsfulde skolelokaler og er gået i gang med en stor renovering med det mål at skabe en moderne arbejdsplads. Renoveringen er et led i statens udflytningsplan, og Styrelsen ombygger skolebygningen til kontorarbejdspladser for at imødekomme de behov, der er opstået som følge af regeringens plan om at udflytte statslige arbejdspladser.

I slutningen af 2020 skal skolen være færdig, således at Danmarks Evalueringsinstitut, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Danmarks Akkrediteringsinstitution og Danida Fellowship Centre kan flytte fra deres nuværende lokaler i Københavns indre by og ud i lokalmiljøet i Holbæk.

Bevarer de originale udtryk

Bygningsstyrelsen lægger vægt på at bevare mange af de originale udtryk i de gamle lokaler. Et godt eksempel er gymnastiksalen, hvor træ-ribber langs væggene og gymnastikringe i loftet får lov til at leve videre i den nye kantinesal.

"Fælles for de fire institutioner, der bliver de daglige brugere, er en overordnet orientering mod 'Læring og uddannelse'. Det ræsonnerer med, at Østre Skole er bygget og brugt som folkeskole. Skolen kommer til at huse ca. 400 ansatte i kontormiljøer fordelt i de tre længer. I hovedbygningen vil der desuden være kantine og mødecenter i de tidligere gymnastiksale, hvor en stor del af interiøret bliver bevaret. Generelt er bevaring af 'skoleidentiteten' et fokus for de kommende brugere," siger Lasse Christian Hansen.
projektleder hos Center for Byggeri.

Holbæk Østre Skole

Skolen er på ca. 5.400 m2 og ligger som seks mindre bygninger og et større samlet kompleks.

Holbæk Østre Skole er opført over en årrække fra 1901 i nationalromantisk stil, tegnet af arkitekt A. Haunstrup og er bevaringsværdig i kl. 3, som er høj bevaringsværdig. Skolen ligger i et gammelt arbejderkvarter, hvor mange af husene også er bevaringsværdige.

Bygningsstyrelsen købte i 2018 Østre Skole i Holbæk af Holbæk Kommune.

NIRAS løser opgaven i et samarbejde med Totalentreprenør Ole Jepsen A/S, Birkerød, og det lokale arkitektfirma Kullegaard.

NIRAS er ansvarlig for de ingeniørtekniske opgaver under renoveringen og har rådgivet om bærende konstruktioner, ventilation, indeklimaberegninger, it-netværk, belysningsanlæg, nyt brand- og sikringsanlæg, kloakrenovering samt tilstandsrapporter for de gamle kældre.

Ventilationssystemer i snorlige rækker

”Det er en spændende opgave at få lokalerne til at leve op til nutidens krav om indeklima og ventilation. Der mangler simpelthen plads til de store installationer, der er nødvendige for at skabe et godt indeklima,” siger projektleder Flemming Buch fra NIRAS og fortsætter:

”Da skolen ikke har nogen nedhængte lofter, har vi løst den udfordring ved at hænge ventilationen op under loftet i alle rum i et meget symmetrisk og stringent system, for at det ser så pænt ud som muligt.”

Et andet hovedbrug for ingeniørerne har været at gennemregne og dokumentere de gamle konstruktioners bæreevne for at tjekke, at de lever op til nutidens lovkrav på området.

”I det regnskab var der mange ubekendte, da vi ikke kendte til de gamle murstens og fugers styrke. Heldigvis har vi mange dygtige folk bag skrivebordene i NIRAS, der har prøvet det før,” siger Flemming Buch og henviser bl.a. til den for nyligt afsluttede renovering af Augustenborg slot på Als, der også er transformeret til en statslig arbejdsplads.

Moderne lys

Alle elinstallationer er også blevet udskiftet, så bygningen nu byder på 100 procent moderne lys i form af LED-lys, der både er energibesparende og har en levetid på 50.000 timer.

”I gennemsnit bruger LED-lys 70 procent mindre strøm end gammeldags lysstofrør og glødepærer, og den lange levetid giver lave driftsomkostninger i form af færre hænder til at skifte pærer,” siger Flemming Buch.

Tro mod den bevaringsværdige stil

Den gamle skoles høje bevaringsværdi stillede særlige krav til valg af farve- og lysløsninger for at være tro mod udtrykket af de gamle bygninger og stadig få det til at harmonere med moderne, lyse og venlige lokaler.

Det lykkedes den lokale arkitekt Kullegaard og NIRAS imellem at løse den udfordring ved hjælp af gamle pastelfarver på gulve og vægge samt et fint samspil mellem dagslys og kunstig belysning.

Se også