ALECTIA, som i dag er fusioneret med NIRAS, og SLA skal være med til at klimatilpasse Skt. Kjelds Plads på Østerbro

Som et led i Københavns Kommunes vision om at skabe nye ’Klimakvarterer’ i hovedstaden skal Skt. Kjelds Plads og Bryggervangen på Østerbro transformeres til et klimatilpasset grønt kvarter. Samtidig skal området sætte standarden for, hvordan man kan udvikle klimatilpassede byområder. ALECTIA, i dag NIRAS, og arkitektfirmaet SLA har vundet opgaven med at forskønne og klimatilpasse Skt. Kjelds Plads og Bryggervangen for Københavns Kommune og HOFOR.

06. maj 2015

Fra kedelig grå rundkørsel til grøn oase

Målsætningen for Skt. Kjelds Plads og Bryggervangen er dels at sikre området mod oversvømmelser fra skybrud, dels at skabe et nyt grønt kvarter. For Københavns Kommune er projektet det første af omkring 300 projekter, der skal sikre byen mod fremtidens kraftige regnskyl. Området vil derfor komme til at fungere som pilotprojekt og som udstillingsvindue for, hvordan man anvender nye klimatilpasningsteknologier – nationalt og internationalt.

ALECTIA, i dag NIRAS, sætter stærkt aftryk på fremtidens klimatilpasning

I vurderingen af projektforslaget fra ALECTIA, i dag NIRAS, og SLA blev der lagt vægt på, at klimatilpasning og det rekreative område er samtænkt og understøtter hinanden. Der var også stor tilfredshed med, at ALECTIA, i dag NIRAS, har designet en løsning, der bruger natur- og landskabselementer til at håndtere regnvand – det reducerer behovet for dyre investeringer i kloakanlæg.

”Sammen med vores partner SLA har vi udarbejdet et projektforslag, som skaber et attraktivt nyt rekreativt område i byen. At Københavns Kommune og HOFOR samtidig udtrykker stor tilfredshed med den tekniske sikring mod skybrud, er vi selvfølgelig stolte af”, udtaler divisionsdirektør i ALECTIA, i dag NIRAS, Torben Franch og fortsætter:

”Projektet er en levendegørelse af vores vision: Masterminding Sustainable Progress og viser med tydelighed, at ALECTIA, i dag NIRAS, – som en af landets stærkeste rådgivere inden for klimatilpasningsløsninger – er med helt fremme, når det drejer sig om at sætte aftryk på fremtidens klimatilpassede byudvikling”.