Nyhed

NIRAS kom stærkt ud af 2021 med vækst på både top- og bundlinje

Carsten Toft Boesen CTB NIRAS Web

NIRAS´ årsregnskab for 2021 viser en omsætningsfremgang fra 2,2 til 2,5 mia. med fastholdt lønsomhed, og vurderes som meget tilfredsstillende. Egenproduktionen voksede fra 1,7 til 1,9 mia., og EBITA-resultatet blev øget fra 116 til 132 mio. kr.

29. marts, 2022

Vækst, tillid og engagement

2021 var første år i en ny treårig strategiperiode, og en meget tilfreds administrerende direktør ser tilbage på året, hvor forretningen leverede solid fremgang på en række strategiske fokusområder.

”NIRAS er grundlæggende afhængig af tillid fra vores kunder og vores medarbejderes engagement. Det er meget positivt, at vi er tilbage på vækstsporet. Jeg er især imponeret over vores medarbejdere og samarbejdspartnere, som på trods af endnu et år med COVID og social afstand formåede at opretholde de gode samarbejdsrelationer og levere kvalitet i projekterne,” indleder adm. direktør Carsten Toft Boesen.

Organisk vækst er et centralt strategisk mål for NIRAS, og virksomheden kan se tilbage på et år, hvor den samlede vækst i omsætning blev på knapt 13 % - heraf lige godt halvdelen organisk.

”Vi vil via organisk vækst øge vores omsætning med 500 mio. kr. inden 2024, og årets organiske vækst på 6,5 % lever op til delmålsætningen for 2021. Årets resterende vækst kommer primært fra opkøbet af pharma-konsulent-virksomheden Alfa Nordic, som betød en kompetencemæssig komplettering og fordobling af pharma og life science-området i NIRAS,” forklarer adm. direktør Carsten Toft Boesen.

2021 byder ikke alene på en betydelig fremgang i omsætningen, også årets resultat (EBITA) er forbedret fra 116 mio. kr. i 2020 til 132 mio. kr. i 2021. Resultatet er opnået gennem vækst og øget produktivitet, mens omkostningsniveauet kun er steget lidt. Forretningsområderne Byggeri, Procesindustri og NIRAS Norge bidrager i særlig grad til det gode resultat, mens NIRAS Sverige og dele af det danske infrastruktur-marked har været mere udfordret.

Høj service og kvalitet i samarbejdet med vores kunder, også når vi udvikler og leverer projekter på tværs af fagligheder og geografi, er et strategisk fokusområde i NIRAS.

”Et af årets stærkeste eksempler er vores mange store norske infrastrukturprojekter, hvor projektledere og eksperter på tværs af vores kontorer i Norge, Sverige og Danmark sammen med kunderne sikrer den rigtige løsning. Tværgående samarbejde er nødvendigt for at skabe kapacitet samt et stærkt netværk for vores medarbejderes faglige udvikling,” siger adm. direktør Carsten Toft Boesen.

Efterspørgsel efter mere bæredygtige løsninger og digital innovation

NIRAS´ aktiviteter inden for Udviklingsbistand, Miljø og Forsyning, som i 2021 stod for 41 % af årets omsætning og drives i stor omfang af kravene om en mere bæredygtig samfundsudvikling. Over de senere år er denne dagsorden blevet særdeles aktuel inden for bygge- og anlægs branchen og hos industrien, hvor den drives af investorers og forbrugeres ønsker om bæredygtigere produktion og produkter. Nogle af årets bedste eksempler er opførelsen af Coca Cola-ejede innocents nye CO2-neutrale fabrik i Rotterdam og verdens største bryggerikoncern, AB InBevs tiltag med at benchmarke deres globale produktion ift. relevante verdensmål.

”Bæredygtige løsninger til vores kunder er kernen i vores mission, og i et tæt samarbejde med kunder og videns-partnere investerer vi i at skabe overblik, transparens og dokumentation for effekt og valg af løsninger. Vi har naturligvis også internt et ansvar for at minimere vores udledninger og maksimere vores bidrag til bæredygtighed. Det er således vores ambition at blive CO2-neutrale i scope 1 og 2 inden 2030, og vi arbejder sideløbende aktivt på at begrænse vores scope 3-påvirkning via vores indkøbspolitik,” siger Carsten Toft Boesen.

Digital innovation i et tæt samarbejde med kunder og medarbejdere er et af fire strategiske fokusområder for NIRAS.

”Vi har investeret i at udvikle 23 digitale ideer og relateret teknologi. De fleste ideer er undfanget i krydsfeltet mellem kunder, medarbejdere og teknologieksperter og har udover teknologibegejstring været drevet af ambitioner om at gøre tingene smartere – dvs. bedre og/eller billigere. Gennemgående har udviklingsprojekterne skabt de ønskede resultater og er blevet en del af fremtidens leverancemodel, og rummer enkelte ideer potentialet for egentlige digitale forretningsmodeller,” mener adm. direktør Carsten Toft Boesen

Flere medarbejdere og den grønne omstilling skal bidrage til væksten i 2022

Strategien for de kommende år omfatter planer for yderligere organisk vækst, men krigen i Ukraine kombineret med stigende råvarepriser og renter skaber stor usikkerhed især på virksomhedens mere konjunkturfølsomme markeder.

Indsatsen for en mere bæredygtig udvikling har udmøntet sig i nogle historisk ambitiøse planer for en gennemgribende transformation af energisektoren væk fra fossile brændstoffer. Der vil de kommende år blive investeret massivt i grøn energiomstilling, og NIRAS ønsker at være en attraktiv partner i transformationen af energisektoren.

”Vi ønsker at spille en vigtig rolle i overgangen til vedvarende energiforsyning. Vi har allerede rigtig godt fat inden for bl.a. miljøundersøgelser og -tilladelser og har spændende projekter relateret til elektrificering, vind, sol, sektorkobling, PtX og Energi-øen i Nordsøen,” siger adm. direktør Carsten Toft Boesen.

NIRAS fortsætter også arbejdet med at sikre en attraktiv arbejdsplads. Antallet af medarbejdere er vokset i 2021, og det glæder især den administrerende direktør, at flere medarbejdere vælger at vende tilbage til NIRAS.

”Vi gør meget for at være en attraktiv arbejdsplads, så vi kan motivere vores medarbejdere til at fortsætte i NIRAS samt tiltrække nye kolleger. Dog må vi også erkende, at nye differentierende initiativer meget hurtigt bliver branchestandard. Det er afgørende, at vi har de spændende projekter, de dygtige kolleger og nogle gode og fleksible rammer for individuel udvikling. Og måske allervigtigst, at vi har en kultur, hvor vi reelt hjælper, støtter og spiller hinanden gode. Samtidig skal vi være meget omhyggelige med, at vores processer og systemer støtter op om projekterne og samarbejdet på tværs, samt at vores indsats- og resultatmål ikke skaber barrierer herfor,” siger adm. direktør Carsten Toft Boesen.

Nøgletal

 

2021

(DKK)

2020

(DKK)

2019

(DKK)

2018

(DKK)

2017

(DKK)

2016

(DKK)

Omsætning

2.521

2.206

2.279

2.204

2.125

1.474

Heraf egenproduktion

1.924

1.704

1.774

1.743

1.647

1.106

EBITA

132

116

72,2

60,5

50,4

56,4

EBITA-margin

6,9%

6,8%

4,1%

3,5%

3,1%

5,1%

Resultat efter skat

83,9

62,2

42,7

33,3

20,3

39,2

Antal medarbejdere (gns)

2.306

2.181

2.332

2.355

2.206

1.475

årsregnskab

Vil du vide mere?

Carsten Toft Boesen

Carsten Toft Boesen

Administrerende direktør

Allerød, Denmark

+45 48104200

Se også: