Nyhed

NIRAS leverer et solidt 2020-årsresultat

Carsten Toft Boesen Ctb Annual Result 2020 1 (1)

I et år med COVID-19-pandemi og stor usikkerhed ikke mindst på de internationale markeder, har NIRAS klaret sig rigtig godt. ”Jeg vil gerne udtrykke stor taknemmelighed over for vores kunder, der har holdt hjulene i gang, og stolthed over organisationen samt medarbejderne, der hurtigt formåede at omstille sig til de nye arbejdsforhold og evnede at holde motivationen oppe gennem de mange måneder med social afstand,” siger adm. direktør.

19. marts, 2021

NIRAS kan se tilbage på et år med en betydelig resultatfremgang (EBITA) fra 72 mio. i 2019 til 116 mio. kr. i 2020. Fremgangen skyldes en kombination af øget produktivitet og en række besparelser, der blandt andet kan henføres til COVID-19-pandemien. Omsætningen falder en smule til 2,2 mia. kr., hvilket overordnet afspejler den generelle økonomiske afmatning. Ser man nærmere på de enkelte sektorer, har afmatningen primært ramt Byggeri, Industri og Udviklingssamarbejde, mens Infrastruktur, Forsyning og Miljø har oplevet vækst.

Tilbage i marts 2020, da COVID-19 pandemien for alvor blev en realitet, kom erhvervslivet i hele verden under voldsomt pres, og der var udsigt til et yderst vanskeligt år. Usikkerheden var stor, men i dag er det en meget tilfreds administrerende direktør, der ser tilbage på 2020.

”Vi har klaret os bedre igennem 2020 og Coronakrisen, end jeg havde turde håbe på. Vi har kunnet omstille os og opretholde produktionen, vundet nye opgaver og sparet en del omkostninger – dette blandt andet fordi vi har rejst væsentligt mindre end normalt. Jeg oplever rent faktisk, at vi er rykket tættere på vores kunder, selvom samarbejdet primært er foregået virtuelt. Det kunne vi heldigvis geare os til, og vores kunder har reageret hurtigt, omstillet sig og holdt hjulene i gang. Derfor står vi i dag et økonomisk fornuftigt sted og langt bedre end de scenarier, vi frygtede, da det hele ramte os for et år siden,” siger adm. direktør Carsten Toft Boesen, der samtidig udtrykker stor anerkendelse af medarbejdernes mange decentrale initiativer til afholdelse af virtuelle, sociale aktiviteter for at opretholde et godt samarbejde og nærhed til kolleger.

International forretning i udvikling

NIRAS havde før Corona stærkt fokus på at udvikle den internationale forretning blandt andet i det norske og svenske marked, samt opkøb af industri- og bistandsrådgivere i UK og Holland. På trods af begrænsede rejsemuligheder har både den norske og den svenske forretning oplevet vækst og et øget overskud. Udviklingsbistand og Food & Beverage er de to områder, der har været mest udfordret af Corona-pandemien, både som følge af stærkt vigende afsætningsmuligheder og relaterede aflysninger af projekter samt af manglende rejse- og dermed eksekveringsmuligheder.

Stor efterspørgsel efter bæredygtige løsninger

Året 2020 har budt på stor efterspørgsel efter bæredygtige og digitale løsninger, og det har resulteret i en række nye, markante projekter. Blandt andet et vandbesparelsesprojekt for Carlsbergs bryggeri i Fredericia, opførelsen af en CO2-neutral fabrik for et førende juice-brand i Holland, en havvindmøllepark i Vietnam med vurdering af miljømæssige og sociale konsekvenser, genanvendelse af byggematerialer i cirkulære byggerier ifm. at opføre et nyt svanemærket børnehus, samt projekter, hvor NIRAS’ digitale bæredygtighedsværktøjer skaber gennemsigtighed i beslutninger og konkrete tiltag.

”Vores mission er at levere bæredygtige løsninger til vores kunder, og vores primære bidrag til FN’s verdensmål er rodfæstet i de mange projekter, hvor vi sammen med vores kunder og partnere leverer bæredygtige løsninger. Men vi har naturligvis også et ansvar for selv at minimere vores udledninger og maksimere vores bidrag til bæredygtighed. Derfor arbejder vi struktureret med udvalgte verdensmål for at nedbringe klimaaftrykket af vores indkøb, reducere vores CO2-emissioner samt sikre en sund og attraktiv arbejdsplads,” siger Carsten Toft Boesen og fortsætter:

”I den forbindelse har Coronaen faktisk genereret vigtig læring, som vi skal tage med os. Vi har lært, at vi ikke behøver rejse helt så meget, som vi troede, og at hjemmearbejde er mere produktivt end forventet. Et fortsat betydeligt niveau af virtuelle møder og flere hjemmearbejdsdage end før Coronaen vil nedbringe NIRAS` CO2-emission og kan også bidrage til øget work life-balance og produktivitet ved at reducere omfanget af ineffektiv transporttid.

Forventninger til vækst i 2021

Strategien for de kommende år byder på planer for yderligere vækst blandt andet på det norske og svenske marked. NIRAS forventer en stadig stigende efterspørgsel efter digitale løsninger, som er et område, der sammen med bæredygtighed, forventes at fylde i ordrebøgerne i 2021.

”Vi er ret fortrøstningsfulde, når vi ser ind i 2021, hvor vores ordrebeholdning ser fornuftig ud. Ikke mindst i Infrastruktur, Klima, Forsyning og Miljø, og det går også fortsat ret godt for store dele af ejendomsmarkedet og dermed Byggeri. Det smitter positivt af på hele rådgiverbranchen og dermed på NIRAS. Vi oplever også, at der bliver investereret markant i Pharma, hvor vi med vores industrividen og erfaringer har vundet en række projekter. Og med vores nylige opkøb af AlfaNordic bliver vi en endnu stærkere spiller i Life Science- markedet”, siger adm. direktør Carsten Toft Boesen.

Nøgletal

 

2020

(DKK)

2019

(DKK)

2018

(DKK)

2017

(DKK)

2016

(DKK)

Omsætning

2.206

2.279

2.204

2.125

1.474

Heraf egenproduktion

1.704

1.774

1.743

1.647

1.106

EBITA

116

72,2

60,5

50,4

56,4

EBITA margin

6,8%

4,1%

3,5%

3,1%

5,1%

Resultat efter skat

62,2

42,7

33,3

20,3

39,2

Antal medarbejdere (gns)

2.181

2.332

2.355

2.206

1.475

årsregnskab

Vil du vide mere?

Carsten Toft Boesen

Carsten Toft Boesen

Administrerende direktør

Allerød, Denmark

+45 48104200