Indsigt

Tørreprocesser i produktion af medicinsk cannabis

Terre Di Cannabis Pixabay Beskaaret

I produktionen af medicinsk cannabis er tørreprocessen afgørende for at sikre rene produkter, der lever op til Lægemiddelstyrelsen krav. NIRAS’ eksperter i ventilation og GMP (Good Manufacturing Process) udvikler design af produktionsfaciliteter for tørring af cannabis.

14. februar, 2020

Medicinsk cannabis er et område i voldsom vækst. På verdensplan spås markedet at kunne opnå en omsætning på op mod 60 mia. USD i 2025. Imidlertid er produktionen af medicinsk cannabis langt fra ukompliceret, og der kræves specialistviden for, at sikre at produktionsanlæg og slutprodukt lever op til Lægemiddelstyrelsens krav.

I den forbindelse er tørringsprocessen helt central for at sikre, at planterne kan leve op til myndighedskrav vedrørende lægemidler. Forkert tørring kan eksempelvis give skimmelsvamp, hvilket vil medføre, at produktet skal kasseres.

Ved tørring af cannabis efter høst er der tre væsentlige fokusområder, som sikrer en stabil og sikker tørring:

  • Processens evne til at reducere vandindhold
  • Renhed af omgivelser
  • Luftens fordeling i rummet eller kabinen

Reduktion af vandindhold 

Kvaliteten af slutproduktet afhænger i høj grad af processen for, hvor hurtigt vandindholdet reduceres og hvordan det kontrolleres.

Vi oplever, at nogle processer automatiseres mest muligt ved at styre tørringen efter luftfugtigheden og derved kører en standardiseret cyklus.

Andre processer observerer vandindholdet direkte i produktet for derigennem at definere processens gang.

Renhed af omgivelser

For at sikre en kontrolleret tørring uden udefrakommende påvirkning, er det vigtigt at stille de rigtige krav til faciliteten og processen.

Vores erfaring viser at CNC (Controlled, Not Classified) i de fleste tilfælde er tilstrækkeligt. Dette tillader tilstrækkelig kontrol over området til at holde uønskede partikler væk fra produktet.

Der sikres et udadgående luft-flow ved at holde et større rumtryk i tørrerummet end i tilstødende rum. Udover dette etableres tilstrækkelig filtrering af luft i ventilations-aggregater. Disse sikrer en begrænset tilførsel af partikler udefra på friskluftstilførsel.

Derudover afhjælper filtreringen problemer, der kan opstå med skimmel, da tørreprocessen ofte foregår ved kondensering af fugt på en køleflade, hvorfra dette kan opstå. En rutine for udskiftning af filtrene for at undgå organisk vækst i selve filteret, skal ligeledes indarbejdes.

Luftfordeling

Det er en væsentlig faktor at sikre jævn tørring af produkter, derfor er en effektiv luftfordeling essentiel. Det kræver både et højt luftskifte i rummet, samt rigtige indblæsnings- og udsugningsprincipper.

NIRAS har medvirket til at udvikle en rumkonstruktion, der sikrer et luft-flow parallelt med produktet, som ofte ligger vandret på stålbakker med perforering i bunden.

Via lave og ensartede lufthastigheder gennem bakkerne sikres en jævn tørring, som til gengæld kræver et luftskifte på over 30-60 gange i timen.

Krav til tørre-processen samt renhed kan variere meget afhængig af, hvordan slutproduktet bliver anvendt, f.eks. om det drejer sig om cannabis-blade til inhalering (damp), videre bearbejdelse til olie eller noget andet.

Fakta om NIRAS og tørreprocesser

I NIRAS samles specialistviden om ventilation og GMP til design af produktionsfaciliteter for tørring af cannabis. Vores eksperter tilbyder følgende type ydelser:

  • Indretning af tørrerum samt design af overflader osv.
  • Design af ventilation og luftfordeling bl.a. ved brug af CFD simulering
  • Styring og automatisering af tørreprocessen
  • Validering af tørrerum, inkl. temperatur- og fugtmapping

Fakta om NIRAS og cannabis-produktion

NIRAS har specialiseret sig i rådgivning inden for cannabisproduktion med kompetencer inden for alle aspekter til opførelse af cannabisfaciliteter.

Med afdelinger i Allerød, Odense, Aarhus og Ålborg har NIRAS mulighed for at servicere kunder med lokale ressourcer, som kan sikre etablering af en productionsfacilitet.

NIRAS’ eksperter stiller gerne op til et uforpligtende møde vedrørende produktion af medicinsk cannabis.

Læs mere cannabis-produktion her.

Vil du vide mere?

Kristoffer Løvendahl Klejnstrup

Kristoffer Løvendahl Klejnstrup

Specialist

Allerød, Denmark

+45 2761 8530

Læs også: