Indsigt

Aldrig mere en sygdomskrise

Nurse Pushing Senior Patient In Wheelchair Ns 07062 Photo Colourbox Jpg
Michael Møller

Michael Møller

Udviklingschef - offentlig sektor

Vi skal evaluere sundhedsvæsenet, samfundet, regioner og kommuner for at sikre, at vi i fremtiden kan håndtere et større antal patienter med nye smitsomme sygdomme uden at skulle lukke samfundet ned.

19. juni, 2020

Vi skal sikre et sundhedsvæsen, der er så robust og fleksibelt, at vi fremover med sikkerhed kan håndtere et større antal patienter med nye smitsomme sygdomme uden at skulle lukke både samfund og det øvrige sundhedsvæsen. Så nemt kan det siges. Det er vores hovedformål - og selvfølgelig endnu bedre at forebygge en sygdomssituation og -krise.

Jeg retter blikket mod sundhedsvæsenet og evaluering på tre niveauer.

 1. Sundhedsvæsenet og samfundet overordnet
 2. Regioner og kommuner
 3. Hospitaler og sundhedshuse

Mit fokus er patientbehandling, undersøgelse, pleje, rehabilitering, beredskabet og ikke kommunikation til borgere, sundhedsfaglige vinkler og planer for nedlukninger og åbninger på nationalt niveau.

Niveau 1 – Sundhedsvæsenet og samfundet

Danmark er ikke større end, at vi skal se landet som et samlet sundhedsvæsen på tværs af regioner, kommuner, myndigheder og institutioner (muligvis også på tværs af landegrænser).

Retningslinjer, procedure, kapacitet, undersøgelse, behandling og varer fx værnemidler og medicin samt personale bør ses som en samlet ressource med ens retningslinjer. Et afgørende element er at kunne fastholde de normale sundhedsfunktioner i størst muligt omfang, så vi ikke igen skal opleve at halvere funktioner, der ikke vedrører Covid19-patienter.

Nøgleordene i evaluering og strategi må i alt fald være:

 • Opretholde og sikre samfundsfunktioner, så samfundet ikke lukkes ned
 • At alle patienter og borgere kan undersøges og behandles
 • Kapacitet og forsyninger i bredeste forstand fx udstyr, testkapacitet, værnemidler og bygninger
 • Smitterisici – kontrolleret smitte- og epidemibekæmpelse
 • Personale og kompetencer
 • Behov for nationale investeringer, redskaber, løsninger
 • Logistik – lokal, regional og statslig fx værnemidler og medicin

Niveau 2 – Regioner og kommuner

Regionerne bør evaluere deres strategi, løsninger og effekt. Det vil sige, at de fem regioner bør se på dels håndteringen af Covid19, dels på hvordan vi kan gøre dette endnu bedre næste gang?

Det oplagt at begynde med alle patienter og borgere dvs. både dem, som skal modtage ”normale” ydelser og dem, som er i viruskategorien. Der skal være klarhed og evidens for, hvordan borgere og patienter testes, indlægges, behandles, fordeles på sygehuse og i kommunale sundhedsordninger med fokus på patientsikkerhed og kvalitet, opretholdelse af samfundsfunktioner og normal drift af sundhedsvæsenet samt sikkerhed for medarbejderne i sundhedsvæsnet.

Afhængig af omfang, smitterisiko, behov for specialer, særlige enheder og geografi skal patienter visiteres til forskellige løsninger og matrikler.

Nøgleordene i forbindelse med en evaluering på niveau 2 er:

 • Fleksible løsninger
 • Sikre alle behandlinger og undersøgelser i en krise
 • Kapacitet, sikre at samfundet ikke lukkes ned
 • Fordeling af patienter – smitte, risici, behov for specialer og enheder (hvem modtager smittepatienter)
 • Behov for planlægning, beredskabsplaner, investering i overordnet kapacitet

Niveau 3 - Hospitaler og sundhedshuse

På matrikelniveau skal de enkelte sygehuse analysere og evaluere håndteringen af alle patienter med udgangspunkt i Covid19-krisen, men naturligvis med det sigte at blive bedre næste gang en sygdomskrise opstår.

Et hospital kan oplagt tage udgangspunkt i følgende:

 • Logistik herunder lager, affald, uniformer, værnemidler m.v.
 • Hygiejne, smitte, rengøring
 • Bygninger og enheder – isolation, ilt, patientforløb, undersøgelser, patientsikkerhed
 • Apparatur og udstyr
 • Behov for fysiske tilpasninger og logistikløsninger
 • Personale, kompetencer, arbejdsprocesser

Sundhedsvæsenet og samfundet på alle tre niveauer skal gribe bolden og evaluere de nødvendige analyser. Det er jo i småtingsafdelingen den energi og de ressourcer, man skal bruge på dette i forhold til positive effekter fremover. Det er klart, at evaluering og strategi hænger sammen mellem de tre niveauer og ikke kan ses isoleret.

En ny og innovativ Epidemistyrelse

Det bliver interessant at se, hvad den nye Epidemistyrelse skal være ansvarlig for, og hvordan styrelsen løser opgaven og hvor hurtigt. Ros til regeringen for at igangsætte dette initiativ. Jeg håber, at den nye styrelse tænker innovativt og bredt samt involverer både private aktører og den offentlige sektor.

At opdatere og optimere beredskabsplaner må være et absolut krav, man kan forvente af regioner, staten og kommuner med fokus på bl.a. kapacitet, sikkerhed og fleksibilitet. Det klare formål er at undgå en nedlukning af samfundet, som vi har set under Coronakrisen.

Denne artikel har været bragt i Frederiksborg Amts Avis i en forkortet udgave den 13. juni 2020.

Vil du vide mere?

Michael Møller

Michael Møller

Udviklingschef - offentlig sektor

Allerød, Denmark

Michael Møller er markedschef for hospitaler i NIRAS. Han er uddannet cand.scient.adm. i 1992 med speciale i sundhedsøkonomi, sundhedsplanlægning og sundhedspolitik og har arbejdet med sundhedsvæsenet på mange områder bl.a. i Lægeforeningen, Sundhedsstyrelsen og på flere hospitaler.

I de seneste 12 år har Michael arbejdet i NIRAS med sundhedsbyggeri i bredeste forstand, patientforløb, teknologi og logistik og er bl.a. medlem af bestyrelsen i Forum for Sygehusteknik og Arkitektur, Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæsenet og Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering.

Kontakt

Læs også: