Forretningsetik og integritet

At agere med integritet handler om at gøre det rigtige, selv når ingen andre ser på. Det er derfor at opføre sig ærligt og redeligt og altid overholde høje etiske standarder – simpelthen fordi det er det rigtige at gøre - ikke kun for ens egen skyld.

Integritet i erhvervslivet (business integrity) er det samme - det handler om at opføre sig ordentligt og have en etisk kultur, der gennemsyrer hele organisationen. Og så handler det om fraværet af aktiviteter som bedrageri, underslæb, bestikkelse osv.

NIRAS arbejder systematisk med vores Business Integrity Management System som et redskab til at forebygge enhver form for korruption og bestikkelse, og i vores arbejde i øvrigt lægger vi vægt på ansvarlighed og etik.  NIRAS Compliance Unit er blandt andet etableret til at håndtere korruptionssager og mistanke om korruption og til at føre tilsyn med, at alle forretningsenheder og datterselskaber overholder NIRAS' retningslinjer for forretningsetik og integritet.  

NIRAS' Business Integrity and Ethics Policy er i overensstemmelse med anbefalingerne fra OECD og International Federation of Consulting Engineers (FIDIC).

NIRAS tilslutter sig FN's Global Compact og FIDIC. Gennem disse har vi forpligtet os til at opretholde en række etiske standarder og internationale principper.

Forretningsetik og integritet (Business Integrity)

Statement on NIRAS Business Integrity and Ethics Policy (PDF)

NIRAS Integrity Management System (PDF)

Compliance unit

Description of NIRAS Compliance Unit (PDF)

Global Compact

Communication on Progress

Global Compact Certificate (PDF)

Climate Account

Climate Account 2022 (PDF)

Transparency in supply chains

Modern Slavery and Human Trafficking Statement (PDF)

Safeguarding

NIRAS Principles of Safeguarding

Vil du vide mere?

Rasmus Klitgaard

Rasmus Klitgaard

Team Manager Peace, Stability & Governance

København, Denmark

+45 4810 4623

Merete Reeves

Merete Reeves

Kvalitets- og risikochef

Allerød, Denmark

+45 4022 7602

Claus Jørgensen

Claus Jørgensen

International Market and Compliance Director - acr

København, Denmark

+45 4810 4458