Whistleblower

NIRAS definerer korruption bredt. Eksempelvis er nepotisme og interessekonflikter på vores liste over korrupt adfærd, hvis ikke det håndteres korrekt.

NIRAS er en velrenommeret global virksomhed, der er kendt for at servicere vores kunder med omhu og også for at være en udviklende og vellidt arbejdsplads for vores medarbejdere, fastansatte såvel som midlertidigt ansatte. Desuden har vi et erklæret mål om at bekæmpe korruption i alle dens former.

Dette ønsker vi at opretholde og beskytte, så enhver rapportering om internt såvel som eksternt misbrug af betroede midler eller magt, dårlig forvaltning, svig, korruption eller mistanke om korruption mv. samt chikane, mobning og diskrimination på arbejdspladsen er vigtig, da det hjælper os med at opretholde vores forretningsintegritet og dermed også modvirker økonomiske tab.

NIRAS' interne whistleblowerordning består af to kanaler:

  • Whistleblowing, der vedrører korruption
  • Whistleblowing, der vedrører diskrimination, mobning og chikane på arbejdspladsen

For nærmere oplysninger om NIRAS' Interne Whistleblowerordning, og hvordan du gør brug af den, henvises til dette link:

https://www.niras.com/about-niras/niras-internal-whistleblower-arrangement/

Nogle lande har etableret en offentlige whistleblowerordning, hvortil det også er muligt at indberette alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold. I Danmark varetages denne funktion af Datatilsynet (https://whistleblower.dk/).

Vil du vide mere?

Rasmus Klitgaard

Rasmus Klitgaard

Team Manager Peace, Stability & Governance

København, Denmark

+45 4810 4623

Merete Reeves

Merete Reeves

Kvalitets- og risikochef

Allerød, Denmark

+45 4022 7602

Claus Jørgensen

Claus Jørgensen

International Market and Compliance Director - acr

København, Denmark

+45 4810 4458