Laboratorieindretning

NIRAS har mange års ekspertise inden for laboratorie-layout til Pharma og Life Science-industrien med fokus på helhedsorienterede løsninger, hvor laboratorie-inventar, -installationer og -udstyr integreres i et samlet design. Laboratorieindretning udformes med fokus på arbejdsmiljø og effektiv løsning af komplekse arbejdsopgaver.

Laboratorier har ofte krav til renrumsklasse, biologisk indeslutning og GMO af hensyn til analysekvalitet og arbejdsmiljø. Kravene opfyldes i en kombination af layout og tekniske løsninger.

Avanceret udstyr som robotter, LAF, isolatorer og Air shower indgår ofte i et moderne laboratoriemiljø og tilpasses de aktuelle arbejdsprocesser.

Vi samarbejder med vores Pharma og Life Science-kunder fra koncept til design, udbud, udførsel og commissioning. Vi har altid fokus på logistik optimering og effektiv facilitetsudnyttelse.

Bæredygtighed og FN’s 17 Verdensmål er altid en integreret del af vores ydelser, og vores eksperter sætter en ære i, at de valgte løsninger er optimerede i forhold til kvalitet, produktionsomkostninger og klima.

NIRAS kan assistere med:

  • Layouts der skaber optimale betingelser for arbejdsmiljø og innovation
  • Helhedsorienterede løsninger med fokus på brugernes og slutproduktets krav
  • Fremtidssikret fleksibelt layout, f.eks. Dancefloor
  • Implementering af krav til renrumsklasse, BSL niveau og GMO
  • Sikkerhed og arbejdsmiljø, herunder Atex og automatiske gasalarmeringsanlæg
  • Tæt samarbejde med ledende leverandører af laboratorieinventar
  • Effektivt og energioptimalt HVAC-design inkl. automation