Nyhed

Når du trækker ud i toilettet, så jubler de på renseanlægget

Settling Tank At Wastewater Treatment Plant Shutterstock 16080961 Foto Shutterstock Jpg

Den nye klimalov slår en tyk streg under det: Spildevand er i stadig højere grad en ressource, som kan udnyttes positivt og bidrage til den grønne omstilling – takket være nye teknologier og innovativ tænkning.

29. juni, 2020

Dag for dag ser energiregnskabet for mange danske renseanlæg bedre og bedre ud. På den ene side bliver der løbende taget nye teknologier i brug, som sparer energi og gør anlæggene mere energieffektive. På den anden side øger nye metoder til at producere energi – fx i form af biogas – hele tiden sektorens produktivitet.

Med andre ord bliver kagen større og større for spildevandsselskaberne, når vi taler energi. Det betyder, at renseanlæg i Danmark i højere grad kan udnytte ressourcerne i spildevandet og ikke kun producere den energi, de skal bruge til at rense spildevandet, men også producere så meget energi, at de kan sælge den.

”Bedre udnyttelse af ressourcer og produktion af energi er i høj grad på dagsordenen på de danske renseanlæg. Det ligger helt naturligt i den måde, de danske spildevandsselskaber tænker på i dag: At spildevand er en ressource frem for et affaldsprodukt,” siger Thomas Jensen, som er afdelingsleder for renseanlæg i NIRAS.

Den udvikling er godt nyt for den grønne omstilling.

Klimalov blæser vind i sejlet

Den 16. juni 2020 offentliggjorde Regeringen med bred opbakning fra Folketingets partier dokumentet ’Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi’ – en del af Klimalovens konkrete udmøntning. Her lægges en retning for landets spildevandsselskaber. Der er blandt andet fokus på sektorens energiforbrug, energiproduktion og mulige eksportpotentialer.

”Det er især de større spildevandsselskaber, som får store mængder spildevand ind, der nu kan stå med et plus på bundlinjen, hvad angår energiregnskabet. Mange steder i landet er udviklingen allerede godt i gang. Jeg ser den danske spildevandssektor som absolut frontløber på området,” siger Thomas Jensen og fortsætter:

”Der er ingen tvivl om, at udviklingen med energioptimering og energiproduktion i spildevandssektoren også udgør et kæmpe eksportpotentiale for Danmark. De erfaringer, som de danske forsyninger opbygger her, udmønter sig i værdifuld miljøteknologi, mange lande har brug for,” siger Thomas Jensen.

Ny rapport viser vejen

I en ny rapport, som NIRAS og VandCenter Syd har udarbejdet for Miljøstyrelsen, bliver både potentialer og udfordringer kortlagt i forhold til spildevandssektorens energi- og ressourceudnyttelse. Rapporten er blevet til på baggrund af en gennemgang af otte danske renseanlæg. Den skal fungere som et inspirationskatalog for renseanlæg og opsummerer en lang række muligheder, metoder og teknologier til øget energi- og ressourceudnyttelse.

”Set i det store perspektiv, så er der nogle kæmpe potentialer i forhold til at spare og producere energi – og dermed også reducere CO2-udledningen – via energioptimering på renseanlæg. Rapporten påpeger en lang række af disse muligheder og teknologier – og nogle af dem er helt oplagte, fordi tiltagene både er rentable og med kort tilbagebetalingstid,” siger Lars-Christian Sørensen, der er chefkonsulent i NIRAS og projektleder bag rapporten.

Renseanlæg og spildevand nævnt i Klimaplanen

Indsatspunkterne i ’Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi’, som er relevant for renseanlæg og spildevandsselskaber, omfatter:

  • Sektorens udledning af lattergas i forbindelse med rensning af spildevand skal reduceres
  • Større krav til udnyttelse af værdifuldt fosfor, som går tabt, når spildevandsselskaberne forbrænder slam. Fosfor er en knap ressource og en vigtig ressource for blandt andet landbruget
  • Økonomisk regulering, der giver spildevandsselskaber stærkere incitamenter til at udnytte egne ressourcer effektivt
  • Spildevandselskaber skal melde deres ambitioner i forhold til energiforbrug, energiproduktion, CO2-emissioner, lattergas-emissioner og metan-emissioner frem mod 2030 ind til Miljøstyrelsen
  • Afdækning af hvad en konsolidering af sektoren vil have af effekter for sektorens omkostningsniveau, miljø- og klimaaftryk, eksport af dansk miljøteknologi og forbrugerinddragelse.

Læs ’Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi’ her.

Sådan bliver spildevand til energi

  • Det organiske materiale i spildevandet – slam – opkoncentreres og ledes til rådnetanke, hvor gasproduktionen begynder ved mesofil eller termofil udrådning
  • Biogassen kan bruges til at producere elektricitet via en gasmotor – denne el kan renseanlæggene selv bruge, så de bliver selvforsynende med strøm, eller de kan sælge den videre
  • Biogassen kan også opgraderes, så den kan bruges til fx grøn transport
  • En undersøgelse fra Miljøstyrelsen i 2018 fastslog, at de danske spildevandsselskaber tilsammen producerede 2/3 af den mængde energi, de forbrugte på at transportere og rense spildevandet (egenforsyningsgrad på 68 %)

Læs mere hos Miljøstyrelsen her

Vil du vide mere?

Thomas Jensen

Thomas Jensen

Afdelingsleder

Allerød, Denmark

+45 6034 0948

Lars-Christian Sørensen

Lars-Christian Sørensen

Chefkonsulent

Allerød, Denmark

+45 4810 4554

Se også