Ledninger Rehabit Ydelse

REHAB-IT - strategiværktøj til bæredygtig ledningsrenovering

Dårlige beslutninger er dyre beslutninger. Programmet REHAB-IT er med til at fastholde en strategi for ledningsrenovering, således at den bliver strømlinet og ensartet år efter år.

REHAB-IT hjælper med at fastlægge renoveringsplaner ved at kombinere datainput fra den viden, der ligger om ledningsnettet. Det kan for eksempel være driftsindberetninger, den strategiske renoveringslinje forsyningen har valgt og andre data om ledningsnettet.

Funktioner i REHAB-IT

 • Sammenligning af investeringsscenarier og visualisering af konsekvenser baseret på strategivalg
 • Asset Management værktøj – værdibaseret tilgang til udvælgelse af ledninger
 • Opsætning af servicemål og vurdering af effektiviteten
 • Investeringsplanlægning baseret på tekniske, økonomiske og socioøkonomiske konsekvenser

REHAB-IT – et fagspecifikt værktøj

 • Ensartet værktøj for vand og spildevand
 • Beslutningsstøttende værktøj
 • Fleksibelt med manuelle input
 • Ajourført og “up to date” med live vedligeholdelse
 • Indbygget kortfunktion

REHAB-IT er et it-værktøj, der kommer med en strategi og angiver den rentable og økonomisk optimale tidsperiode for udskiftning af ledninger. Den samme beslutningsmetode anvendes både for vand og spildevand. Med REHAB-IT’s værktøj prioriteres ledninger op mod hinanden, og ud fra et pointsystem foreslår systemet et års renoveringsplan for dine ledninger.

Selve renoveringsåret bestemmes dels ud fra en teknisk vurdering af ledningen dels ud fra en cost-benefit beregning. Renoveringsåret kan også bestemmes ud fra et ønske om at følge et servicemål.

Den tekniske vurdering bestemmes ud fra en række valgfrie parametre. Som eksempel er der i udviklingen af afløb som udgangspunkt valgt følgende tekniske parametre: Hydraulisk tilstand, fysisk indeks og uvedkommende vand. Herudover anvender REHAB-IT en række tekniske data, som hentes fra blandt andet ledningsregistreringen mv.

Integration med andre it-løsninger:

 • Anlægsregister – eks. Asset
 • Generering af ledningsplaner – eks. LUCRATIVE
 • Planlægning og udførsel af opgaver – eks. DRIVE

Download brochure

Læs mere om fordelene ved REHAB-IT.

Support - ring 28 57 58 59

Vi hjælper dig hele vejen rundt, så du altid holder åbent i din forretning.

Vil du vide mere?

Anni Offersgaard

Anni Offersgaard

Sales & Market Director

Aarhus, Denmark

+45 4299 0309

Se også: