Sådan fik Aalborg Forsyning fuld kontrol over deres aktiver

Leakman Gmj Ns 08261 Photo Hans Soendergaard

Et enkelt og gennemskueligt system til aktivers værdifastsættelse har skabt værdi og et bedre overblik over Aalborg Forsynings mange fysiske aktiver.

23. juni, 2021

Aalborg Forsyning A/S er en multiforsyningskoncern, som består af 13 aktieselskaber og har flere end 600 medarbejdere. Koncernen har mange bolde i luften og sætter mål om besparelser på tid, ressourcer og omkostninger for områder, hvor det er muligt. Det skal bidrage til at holde fokus på de vigtige ting i hverdagen - nemlig en grøn udvikling og forsyning til kunderne med varme, køling, gas og rent vand, afledning af spildevand, afhentning af affald og rådgivning om energi.

Årsregnskabet og værdifastsættelsen af fysiske aktiver er et lovkrav for de selskabsgjorte virksomheder og en proces, som hvert år kræver en del tid og ressourcer for de virksomheder, der er underlagt Vandsektorloven i Aalborg Forsyning. Med mere end 250.000 fysiske aktiver hos kloakforsyningen er valget faldet på NIRAS’ VALUE system, som giver overblik via detaljeret værdifordeling.

”VALUE har gjort det muligt at værdifastsætte de mere end 250.000 fysiske aktiver, vi har registreret i VALUE, på det detaljeringsniveau, der er krævet af revisionen. Så mange aktiver kan vores økonomisystem ikke håndtere. Systemet giver os således et overblik over aktivers værdi, herunder afskrivning og restlevetid,” siger Martin Brandi fra Aalborg Forsyning.

Brugervenligt og gennemskueligt

Igennem mange års samarbejde mellem Aalborg Forsyning og NIRAS er VALUE løbende udviklet og fremstår i dag som et brugervenligt og gennemskueligt system. En anden vigtig brik er, at systemet kan indeholde ubegrænset antal aktiver med ubegrænset antal elementer på et detaljeringsniveau, der ofte er et problem for økonomisystemer.

Dermed er VALUE et værktøj, der giver en nem og effektiv håndtering af tilgange, ændringer, afgange, afskrivninger samt op- og nedskrivninger af aktiverne. Systemet bidrager til rapportering og dokumentation til både forsyningssekretariat, revisor og til intern brug. Samtidig genererer systemet automatisk nøgletal og afrapportering til f.eks. benchmarking og årsregnskaber ved blot et enkelt klik.

Aktiver samlet i et fælles overblik

Udover de nævnte besparelser ønskede Aalborg Forsyning også et effektivt og komplet værktøj til at fastsætte og styre værdier af forsyningens aktiver helt ned på elementniveau. Indsigt i værdi, afskrivning og restlevetid er vigtige informationer for forsyningen.

VALUE benytter en kortfunktion, der visualiserer aktiverne. Her kan der nemt vises aktiver og projekter importeret fra ledningsregistreringen, og anlægsprojektets værdi kan fordeles på de enkelte elementer i projektet.

Med kortfunktionen følger også et hurtigt opslagsværk til søgning efter et aktiv. En anden fordel er ved revisorens stikprøvekontrol, hvor aktivets fysiske placering nemt kan fremsøges i VALUE, hvilket giver revisionen en vished om at aktiveringen er udført korrekt.

Rapport og dokumentation til benchmarking

Et andet krav fra Aalborg Forsyning er rapporter til benchmarking. VALUE gemmer rapporter og dokumentation et samlet sted. Alle rapporter indeholder præcise nøgletal, der blot kan downloades med et enkelt klik.

”En anden gevinst er muligheden for rapporter, der gør os i stand til at sammenholde VALUE databasen med vores regnskabsprogram. Desuden indeholder det nye VALUE muligheden for at vise et aktivs fysiske placering. Det er en funktion, vores revision sætter pris på, når der udføres stikprøver af vores aktivering,” fortsætter Martin Brandi fra Aalborg Forsyning.

”NIRAS har skabt et værktøj, der med brugervenlig visualisering og funktioner gør aktiveringsprocessen nemmere og mere gennemskuelig end tidligere,” siger Martin Brandi fra Aalborg Forsyning.

Læs mere om VALUE her.

Vil du vide mere?

Line Stougaard Nielsen

Line Stougaard Nielsen

Rådgiver

Aarhus, Denmark

+45 8732 3214

Anni Offersgaard

Anni Offersgaard

Sales & Market Director

Aalborg, Denmark

+45 4299 0309

Se også: