District heating station
Få mere at vide om de tanker, som myndighederne gør sig om den fremtidige regulering af fjernvarmesektoren.

Videndeling til fjernvarmeselskaber

Sådan håndterer fjernvarmeselskaberne POLKA

Nye regler rammer fjernvarmesektoren i første halvår af 2019. Alle selskaber skal derfor udfylde et pris- og levetidskatalog – et såkaldt POLKA. På en række gå-hjem-møder har NIRAS givet fjernvarmefolk fra hele landet gode råd til det forestående arbejde.

Regeringen har besluttet, at der skal indføres indtægtsrammeregulering og benchmarking af
fjernvarmesektoren. For at implementere den nye regulering har myndighederne behov for en lang række standardiserede oplysninger om fjernvarmeselskaberne. Det betyder, at selskaberne blandt andet skal udfylde et pris- og levetidskatalog (POLKA).

Det er en omfattende proces, hvor selskaberne skal angive data for antallet af aktiver fordelt på ca. 300 kategorier. Man regner med, at selskaberne kan starte indberetningen d. 1. juli 2019 og får ca. fem måneder til at udfylde deres POLKA med sidste frist den 1. december 2019.

Men hvad skal myndighederne bruge POLKA til? Hvad kommer den nye regulering til at betyde? Og hvordan kan Fjernvarmeselskaberne forberede sig på den nye regulering?

Velbesøgte gå-hjem-møder

For at hjælpe branchen med svar på disse spørgsmål har NIRAS afviklet en række velbesøgte gå-hjem-møder i Aalborg, Aarhus, Kolding og Holbæk. Møderne bestod af faglige oplæg og debat om de tanker, som politikerne og myndighederne gør sig omkring den fremtidige regulering af fjernvarmesektoren.

Fremadrettet bliver reguleringen mere lig den, der gælder for vand- og spildevandssektoren samt el-distributionsselskaberne. Derfor vil mange fjernvarmeselskaber nu stå med en række spørgsmål, hvor det kan være nyttigt at kende til de praktiske erfaringer fra vandsektoren, som allerede har været igennem processen med at udfylde pris- og levetidskataloget (POLKA).

Disse erfaringer kom i spil på de landsdækkende gå-hjem-møder. For eksempel: Hvad var de største udfordringer i vandsektoren? Og hvordan kan fjernvarmesektoren allerede nu forberede sig på at skulle udfylde et POLKA?

Gik du glip af møderne, eller vil du have genopfrisket demonstrationen af den foreløbig version af POLKA? Her på siden finder du en grundig opsummering fra NIRAS’ gå-hjem-møder.

Læs mere om energiproduktion og energidistribution her.