Projekt

Kontorhus sikret imod farlige oliedampe

Construction Site With Earth And Plastic Pipes Ventilation

Det stiller store krav til et nyt byggeri, hvis det skal ligge på en grund, som er olieforurenet. Farlige oliedampe kan trænge ind i bygningen, men ved hjælp af et dræn, kan det undgås.

26. april, 2017
  • SDG: #11
  • Sektorer: Miljø
  • Lande: Danmark
  • Klient: Frederikshavn Maritime Erhvervspark (FME)

NIRAS har rådgivet Frederikshavn Maritime Erhvervspark (FME) om de miljømæssige forhold i forbindelse med etablering af et nyt kontorhus til Alfa Laval i Aalborg. Kontoret ligger på et tidligere værftsareal, som er stærkt olieforurenet.

Der er lavet en forureningsundersøgelse for kontorbyggeriet og en risikovurdering i forhold til indeklimaet i bygningen.

Selvom der er efterladt olieforurening under bygningernes gulve, viser beregninger, at der ikke er en sundhedsmæssig risiko forbundet med at arbejde i bygningerne. Som en ekstra sikkerhed for brugerne af kontorbyggeriet er der lagt dræn under bygningernes gulve, som kan suge de flygtige oliedampe væk, hvis forureningen skulle blive kraftigere på et senere tidspunkt. Det kan ikke udelukkes, at det vil ske, og derfor er drænet installeret som en sikkerhedsmæssig foranstaltning. Oliedampene kan ødelægge indeklimaet og potentielt være kræftfremkaldende for de ansatte hos Alfa Laval, hvis de ikke suges væk fra kontorhuset.  

Dræn sikrer indeklimaet

Arbejdstilsynet har nultolerance, når det gælder forurening af indeluften fra en underliggende forurening i nyopført erhvervsbyggeri. Kravene er skærpede i forhold til almindeligt boligbyggeri, hvor der er fastsat en grænse for forurening i indeluften. Kravet fra Arbejdstilsynet betød derfor, at NIRAS skulle sikre bygningen fuldstændig imod den mulige indtrængning af oliedampe. Drænet er derfor blevet installeret for, at kravet kan overholdes, hvis forureningen skulle blive kraftigere.    

Løsningen blev et drænsystem, der kan sikre, at oliedampene ikke trænger ind i bygningen og ødelægger indeklimaet. Det fungerer ved, at der lægges en række rør under bygningen, som kan suge oliedampene væk. Rørene fører oliedampene hen til et afkastrør, der leder dampene op over husets tag og videre op mod himlen. Luftbevægelsen er mere fri over bygningens tag, og det betyder, at dampene bliver fortyndet og opløst, når de stiger op mod himlen.

Drænet kan både køre på el og vind

Drænet kan både fungere aktivt og passivt. Når anlægget fungerer aktivt, er det en eldreven pumpe, der skaber suget. Pumpen fungerer som en ventilator på badeværelset, der suger de uønskede dampe væk. Fungerer drænet passivt, er det en vinddreven hætte på afkastrøret, der skaber suget. Behovet for ventilation afhænger af, hvor koncentrerede oliedampene er, og om indeluften i kontorbyggeriet er påvirket af dampene.  

På nuværende tidspunkt er drænene under kontorbyggeriet ikke i drift – hverken passivt eller aktivt - da det har vist sig, at der ikke er behov for det. Drænsytemet er en teknisk foranstaltning, som kan sættes i drift, hvis forureningen bliver kraftigere. Det kan ikke udelukkes, at forureningen bliver kraftigere, derfor er drænsystemet blev installeret.

Vil du vide mere?

Kirsten Kjær Nielsen

Kirsten Kjær Nielsen

Projektleder

Aalborg, Denmark

+45 9630 6448

Se også