Projekt

Ny attraktiv lystbådehavn i Vejle understøtter byens rivende udvikling

Vejle Marina Harbour With Concrete Road Dock

Havnen får 627 nye bådepladser ved flydebroer og en 400 m lang hovedadgangsbro i beton beregnet for trafik.

10. maj, 2017
  • Sektor: Havne & Kyster, Infrastruktur
  • Lande: Danmark

Lystbådehavnen er en af Vejles nye store og meget attraktive udstykninger. Vejle Kommune udbød i 2010 i alt tre store parceller i Vejles helt nye bydel ved lystbådehavnen.

Der er plads til både boliger og erhverv, og i de to nye attraktive bykvarterer – Havneøen og Kanalbyen, kan kommunen i alt bygge godt 43.000 kvm etageareal.

NIRAS kom tidligt ind i projektet, da rådgiverne blev bedt om at tilstandsvurdere den gamle lystbådehavn med hensyn til miljøundersøgelser og anlægsbudget baseret på at erstatte den gamle havn med en helt ny lystbådehavn.

Projektforslag i to faser

Efterfølgende udarbejdede NIRAS projektforslag i to faser for:

  • Hovedadgangsbro med betondæk i forskellige udformninger under hensyntagen til en meget blød havbund
  • Estakader med træpæle
  • Servicekaj som traditionel spunsvæg
  • Kanalindfatninger som traditionel spunsvæg
  • Promenader med dæk i tropisk træ og betonpæle.

NIRAS udarbejdede derefter detailprojekt med henblik på et EU-udbud ligeledes i to faser.

Hovedadgangsbro i beton med LED-lys

Hovedadgangsbroen blev projekteret som 6,5 m brede dækelementer i beton lagt på præfabrikerede bjælker på betonpæle. Broen forsynes med bølgeflager imod nord og med hammer i beton med underliggende LED-lys.

Broen er forsynet med to større platforme, så personbiler kan vende. Bortset fra ca. 30 bådpladser langs promenader er alle bådpladser placeret ved flydebroer, som var indeholdt i udbuddet.

Træ i samspil med beton

Estakader er udbudt som træestakader. Den ene har en fast træbro bagved så vel som en flydebro. Den anden er forberedt for en senere udbygning med et sort betondæk med betonskørter på begge sider. Udbygningen er udført i seneste etape ovenpå pælebukkene for estakaden, og der er rammet en ekstra række betonpæle. Betondæk og skørt er monteret, og den kileformede 300 m lange pier ender med en trappe ned i vandet.

Servicekaj og kanalindfatninger er udført som traditionelle spunsvægge med ankerplader/ankervægge.

Promenader er udført med forsænket gangparti langs fronten.

Genanvender jorden

Kanalen udgraves i den eksisterende havneø, og man genanvender mest muligt jord til at opbygge en vinteropbevaringsplads. Jordhåndteringsplan, § 19- ansøgning og miljøtilsyn med hele udgravningen udføres af NIRAS.

NIRAS står også for at projektere infrastruktur i form af kanaler, stenkastninger og broer i baglandet som den nye lystbådehavn med henblik på EU-udbud efter prækvalifikation.

Alle forundersøgelser, bortset fra geoteknik, er udført af NIRAS i et tæt samarbejde med bygherren. NIRAS udbød også arbejderne i EU-udbud efter prækvalifikation og har efterfølgende vurderet tilbuddene.

Se også