visualization of väsjö project
Således vil den nye bebyggelse Väsjön nord for Stockholm se ud, når den er færdig. (Digital image: Sollentuna kommun / Dinell Johannsson)

Projekt

Väsjön – en ny by nord for Stockholm

Väsjön er en ny bebyggelse nord for Stockholm med 4.400 boliger til 10.000 mennesker. NIRAS er ansvarlig for udformningen af alle hovedledninger til vand, spildevand og regnvand, hvilket indebærer 3D-design af 15 kilometer rør.

Väsjön er et byudviklingsprojekt i Sollentuna kommune, der ligger omkring 20 kilometer nord for Stockholm. Projektet er inddelt i en række enkeltstående, detaljerede planer, der tilsammen vil omfatte 4.400 boliger til omkring 10.000 indbyggere.

Hensigten er at skabe en kombination af en lille by og de naturlige omgivelser, herunder en centralt placeret sø og en skibakke, der giver rig mulighed for fritidsaktiviteter, friluftsliv og sport.

4.400

boliger

Vand, spildevand og håndtering af regnvand.

NIRAS er medansvarlig for den tekniske forsyning af vand og spildevand og håndtering af regnvand.

”NIRAS projekterer dele af hovedforsyningen i udviklingsområdet, som er designet til at rumme store rørdimensioner på en ellers for snæver overflade med mange avancerede rørkrydsninger,” siger Magnus Prahl, der er teamleder for vandbygning hos NIRAS i Sverige.

15.000

meter 3D-modeller af rørsystemer

NIRAS er desuden ansvarlig for al 3D-modellering af rørledninger til vand, spildevand og regnvand og har indtil videre projekteret omkring 15 kilometer 3D-rør.

Udfordringer

Ifølge Magnus Prahl er NIRAS-holdet stødt på en række forskellige udfordringer, som de har været nødt til at løse. Disse udfordringer er både menneskeskabte og et resultat af topografien og jordbundsforholdene i området.

”Den største udfordring, vi er stødt på i forbindelse med vand- og spildevandsnettet, er dybest set, at der er meget lidt plads tilbage. Der er en masse internet-forbindelser, elektriske kabler, fjernvarmerør og distributionsnet til vand under jorden, så det er dybest set ét stort rod. Og vi skal have vores rør sikkert igennem det her rod,” siger Magnus Prahl og griner.

Et andet sæt udfordringer ligger i selve jorden.

”Området er kendetegnet ved en kombination af klipper og blødt ler, der også kaldes bundløst ler. Hertil kommer, at grundvandet står højt, hvilket giver yderligere en række udfordringer i tillæg til kablerne. Men vi har et dygtigt hold, og vi skal nok finde de rigtige løsninger,” siger Magnus Prahl.

"Vi er meget begejstrede for det gode samarbejde med Markstyrkan AB på Väsjön-projektet, hvor vi supplerer hinandens ekspertiser og når et rigtigt godt resultat.” 

Magnus Prahl, Teamleder for vandbygning, NIRAS i Sverige.

Godt samarbejde og fremtidige projekter

NIRAS' rolle i projektet er som underleverandør til den svenske ingeniørvirksomhed Markstyrkan AB.

"Vi er meget begejstrede for det gode samarbejde med Markstyrkan AB på Väsjön-projektet, hvor vi supplerer hinandens ekspertiser og når et rigtigt godt resultat,” fortæller Magnus Prahl.

Han ser også det gnidningsfri samarbejde med den svenske anlægsvirksomhed som et udgangspunkt for mulige nye, fælles opgaver:

"Samarbejdet med Markstyrkan AB er naturligt og enkelt, hvilket igen har ført til et meget godt resultat og dannet grundlag for flere fælles projekter i fremtiden".