Projekt

Väsjön – en ny by nord for Stockholm

Vaesjoe Project Photo By Sollentuna Kommun Dinell Johannsson 1600X1000

Väsjön er en ny bebyggelse nord for Stockholm med 4.400 boliger til 10.000 mennesker. NIRAS er ansvarlig for udformningen af alle hovedledninger til vand, spildevand og regnvand, hvilket indebærer 3D-design af 15 kilometer rør.

18. december, 2019
  • SDG: #9, #11, #6
  • Sektorer: Infrastruktur, Vand
  • Lande: Sverige
  • Tid: 2018 - 2032

Väsjön er et byudviklingsprojekt i Sollentuna kommune, der ligger omkring 20 kilometer nord for Stockholm. Projektet er inddelt i en række enkeltstående, detaljerede planer, der tilsammen vil omfatte 4.400 boliger til omkring 10.000 indbyggere.

Hensigten er at skabe en kombination af en lille by og de naturlige omgivelser, herunder en centralt placeret sø og en skibakke, der giver rig mulighed for fritidsaktiviteter, friluftsliv og sport.

Vand, spildevand og håndtering af regnvand.

NIRAS er medansvarlig for den tekniske forsyning af vand og spildevand og håndtering af regnvand.

”NIRAS projekterer dele af hovedforsyningen i udviklingsområdet, som er designet til at rumme store rørdimensioner på en ellers for snæver overflade med mange avancerede rørkrydsninger,” siger Magnus Prahl, der er teamleder for vandbygning hos NIRAS i Sverige.

NIRAS er desuden ansvarlig for al 3D-modellering af rørledninger til vand, spildevand og regnvand og har indtil videre projekteret omkring 15 kilometer 3D-rør.

Udfordringer

Ifølge Magnus Prahl er NIRAS-holdet stødt på en række forskellige udfordringer, som de har været nødt til at løse. Disse udfordringer er både menneskeskabte og et resultat af topografien og jordbundsforholdene i området.

4400

boliger

15000

meter 3D-modeller af rørsystemer

Et andet sæt udfordringer ligger i selve jorden.

”Området er kendetegnet ved en kombination af klipper og blødt ler, der også kaldes bundløst ler. Hertil kommer, at grundvandet står højt, hvilket giver yderligere en række udfordringer i tillæg til kablerne. Men vi har et dygtigt hold, og vi skal nok finde de rigtige løsninger,” siger Magnus Prahl.

Godt samarbejde og fremtidige projekter

NIRAS' rolle i projektet er som underleverandør til den svenske ingeniørvirksomhed Markstyrkan AB.

"Vi er meget begejstrede for det gode samarbejde med Markstyrkan AB på Väsjön-projektet, hvor vi supplerer hinandens ekspertiser og når et rigtigt godt resultat,” fortæller Magnus Prahl.

Han ser også det gnidningsfri samarbejde med den svenske anlægsvirksomhed som et udgangspunkt for mulige nye, fælles opgaver:

"Samarbejdet med Markstyrkan AB er naturligt og enkelt, hvilket igen har ført til et meget godt resultat og dannet grundlag for flere fælles projekter i fremtiden".

Vi er meget begejstrede for det gode samarbejde med Markstyrkan AB på Väsjön-projektet, hvor vi supplerer hinandens ekspertiser og når et rigtigt godt resultat.

Magnus Prahl, Teamleder for vandbygning, NIRAS i Sverige.

Fakta om NIRAS og Väsjön-projektet

NIRAS' rolle i Väsjön-projektet består af to forskellige sæt af projekter.

Det første projekt er 3D-modellering af 15 km rør.

Det andet består i at designe vandledninger i rør på 630 mm, spildevandsrør på 800-1000 mm og regnvandsrør på 1200-1400 mm.

NIRAS har arbejdet på projektet i to år. Det forventes, at det samlede Väsjön-projekt afsluttes i 2032.

Vil du vide mere?

Magnus Prahl

Magnus Prahl

Stockholm, Sweden

+46 8 503 844 94

Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25

Se også