Football area in front of a multistorey building
PLASK udregner den samfundsøkonomiske gevinst fra klimatilpasning, så kommuner og forsyninger får det bedste beslutningsgrundlag.

Beregningsværktøjet PLASK

Værktøj sætter fokus på merværdier ved klimatilpasning

Fire danske byer har taget et nyt redskab i brug mod oversvømmelser. Beregnings- og dialogværktøjet PLASK giver det bedste udgangspunkt for at vælge den rigtige løsning til klimatilpasning.

En opdateret udgave af beregningsværktøjet PLASK er blevet taget i brug i fire oversvømmelsestruede byer. De fire byer er Thyborøn, Tommerup, Roskilde og Odense, som er udvalgt til at deltage i kampagnen Regn & Byer med hver deres projekt til klimatilpasning.

 

Det er NIRAS, som har udviklet den opdaterede version af PLASK, og de fire byer er de første, som tager værktøjet i brug. Værktøjet kan beregne den samfundsøkonomiske gevinst fra klimatilpasning ved at sammenholde investeringer med besparelser fra undgåede vandskader. Samtidig sætter værktøjet fokus på de merværdier, som klimatilpasning kan bidrage med.

PLASK leverer nu et endnu bedre grundlag for at vurdere hele værdien af klimatilpasning.

Camilla Damgaard

Endnu bedre beslutningsgrundlag

NIRAS har udviklet beregningsværktøjet for partnerskabet bag Regn & Byer, som består af Miljøstyrelsen, Realdania, DANVA, Forsikring & Pension og KTC (Kommunalteknisk Chefforening). Værktøjet kan anvendes af eksempelvis kommuner eller spildevandsselskaber som beslutningsgrundlag for klimatilpasningsprojekter. Værktøjet er også et dialogværktøj, der kan skabe en faglig dialog mellem kommune og forsyningsselskab samt på tværs af kommuner for at sikre, at investeringer i klimatilpasning skaber mest mulig værdi.

Værktøjet er især blevet forbedret i kraft af et markant fokus på at opgøre og præsentere de merværdier, som klimatilpasningstiltag kan give. Det kan for eksempel være sundhed, biodiversitet, vandkvalitet og lagring af CO2. Det betyder, at PLASK nu leverer et endnu bedre grundlag for at vurdere hele værdien af klimatilpasning. Derudover er der kommet større fokus på brugervenlighed og muligheden for, at kommuner eksempelvis kan sammenligne flere alternativer til klimatilpasning.