Projekt

Utraditionel miljøstrategi sikrede hurtig fabriksudvidelse

Akv Langholt Factory

Kartoffelmelsfabrikken Langholt sikrede en milliongevinst ved at satse på tre løsninger i stedet for én – og sætte alle tre i gang samtidig.

3. marts, 2017
 • Sektor: Byggeri, Miljø
 • Lande: Danmark
 • Klient: AKV Langholt
 • Tid: 2014 - 2016

Det skulle gå hurtigt, da produktionen skulle udvides på kartoffelmelsfabrikken AKV Langholt i Nordjylland. En utraditionel miljøstrategi var en vigtig faktor for, at det blev nået. Byggeriet blev sat i gang i tide og en forbedret bundlinje på ca. 10 millioner kroner om året fremover sikret.

Parallelle processer sikrede tempo

Tempoet blev sikret ved at ansøge samtidigt om tilladelse til tre forskellige løsninger. Desuden blev udvidelsen af fabrikken sideløbende projekteret og detailplanlagt. Dermed var virksomheden klar til at sætte byggeriet i gang, da den første tilladelse var i hus. De tre løsninger var hver især et bud på, hvordan belastningen af miljøet kunne minimeres.

Udvidelsen af fabrikken var nødvendig for at øge produktionen af protein samt at reducere det spildevandsholdige restprodukt markant. Reduktionen sker nu ved inddampning. Tilbage er, hvad teknikerne betegner som et kondensat eller noget processpildevand. Opgaven er at udlede det, uden at det bliver belastende for miljøet.

Dialog om fortolkning gav besparelse

En del af løsningen var også at gå i dialog med myndighederne om fortolkningen af spildevandsafgifterne for at opnå den for virksomheden mest fordelagtige fortolkning. Det lykkedes at få mindsket afgifterne med over en million kroner om året.

Vi er meget tilfredse med samarbejdet med NIRAS’ rådgiver Johannes Overgaard. Aftaler bliver overholdt, og vi får det, vi ønsker og beder om. Vi har taget ham med på bestyrelsesmøderne, og han har et tæt samarbejde med vores organisation i det daglige. Vi har tillid til hans rådgivning.

Niels Eriksen, adm. direktør AKV Langholt AmbA

Fra ansøgning til produktion

(Februar 2014: Start på forundersøgelser)

 • December 2014: Ansøgningerne sendes afsted
 • Februar 2015: Tilladelse til etablering af pilemark
 • Februar 2015: Projekt nyt fabriksanlæg sættes i gang
 • Oktober 2015: Byggeriet indledes
 • August 2016: Nyt fabriksanlæg klar til produktion

September 2016: Produktionsstart

Mere værdifulde produkter

Det ny fabriksanlæg giver en øget indtjening på ca. 10 mio. kr. fra øget proteinproduktion og besparelser i forhold til det tidligere omkostningsniveau. Dermed er investeringen mere rentabel, og virksomhedens ejere, kartoffelavlerne, opnår en højere afregning for deres afgrøder.

AKV Langholt står for cirka 20 procent af den danske kartoffelmelsproduktion.

En pilemark var løsningen

De tre metoder til håndtering af kondensatet, som NIRAS foreslog AKV Langholt, var:

 • Etablering af en pilemark, som i vækstsæsonen kan optage de miljøskadelige stoffer
 • Vanding af landbrugsarealer i tørkeperioder som kunstvanding
 • Etablering af et rensningsanlæg og udledning til en nærliggende å

Myndighederne gav tilladelse til både pilemarken og kunstvanding. Dermed kunne AKV Langholt vælge den for virksomheden optimale løsning, hvilket var etablering af en pilemark tæt ved fabrikken.

Få indblik i kartoffelmelsproduktionen i Danmark:

 

Vil du vide mere?

Johannes Overgaard

Johannes Overgaard

Seniorprojektleder

Aalborg, Denmark

+45 2948 3386

Lene Larsen

Lene Larsen

Afdelingsleder

Aalborg, Denmark

+45 9630 6404

Se også