Projekt

Sælers hørelse skal sikres

Gray Seal Peaking Its Head Through The Ice

Hamren og banken fra byggeriet af havvindmøller udsender kraftige lydbølger. For at sikre sæler og marsvin mod høreskader skal støjens udbredelse beregnes.

12. juli, 2021
  • SDG: #14
  • Sektor: Miljø, Vand, Energi

At hamre stålpæle med en diameter på ni meter ned i undergrunden kan umuligt gå stille for sig. Byggeriet af havvindmøller sender kraftige lydbølger ud i havet. For at sikre sæler og marsvin mod høreskader har NIRAS beregnet udbredelsen af undervandsstøjen, samt undersøgt hvilke løsninger bygherren kan bruge for at dæmpe lyden til et bæredygtigt niveau. 

Beregningerne er lavet for Energinet.dk og er en del af en samlet miljøvurdering (VVM) af tre havvindmølleparker ved Vestkysten og ud for Bornholm.

Dybde og havbund påvirker lyden

Lyd under vandet opfører sig anderledes end lyd på landjorden. Fx spredes lyd godt fire gange så hurtigt under havet som i luften. Samtidig påvirker strøm, temperaturforskelle og havbundens sammensætning lyden. De mange faktorer gør beregninger af undervandsstøj kompleks, men inden for de senere år har udviklingen af programmer til at beregne undervandsstøj taget syvmileskridt. Med programmet NISIM har NIRAS beregnet støjens volumen og udbredelse, når en gigantisk hammer banker fundamenterne ned i havbunden. Sammenholdt med biologers viden om støjs påvirkning af dyr har det været muligt at opstille bæredygtige løsninger.

Skærm af bobler dæmper støjen

For at skåne havdyrene mod den skadelige støj findes grundlæggende to løsningsmodeller. Den ene går ud på at få dyrene til at bevæge sig væk fra området ved at starte hamren forsigtigt og langsomt trappe op, så dyrene er på sikker afstand, inden støjen bliver skadelig.

Bankearbejdet kan strække sig over flere måneder, og for ikke at skræmme dyrene permanent væk fra deres territorier, må der nogle gange også andre midler til.

En anden løsning går ud på at dæmpe undervandsstøjen ved at skærme af rundt om møllefundamentet. Skærmen kan bestå af hårdt stål eller noget så blødt og flygtigt som luftbobler. Brydningen mellem vandet og boblernes luft reflekterer lyden tilbage, hvor den kom fra – tilbage til pælen.

Når hamrene endelig holder fyraften, og havvindmølleparken er færdig, udsender møllerne ikke længere skadelig støj, og sælerne kan hvile ørerne.

Vand giver lyden fart på

Under vand bevæger lyd sig godt fire gange så hurtigt som på landjorden. I luften spredes lyd med 340 meter i sekundet, mens lyd under vand udbredes med 1.500 meter i sekundet.

Dybde, strømforhold, temperaturforskelle mellem vandlagene og havbundens geologiske sammensætning påvirker også lyden, som derfor opfører sig helt anderledes end på land.

Det kan tage op til seks timer at banke en fundamentspæl ned i havbunden, og en typisk havvindmøllepark består af 50-80 møller. Støjen fra byggeriet af en havvindmøllepark strækker sig typisk over flere måneder.

Kontakt

Mark Aarup Mikaelsen

Mark Aarup Mikaelsen

Civilingeniør, Akustik og støj

Aarhus, Denmark

+45 8732 5839

Flere løsninger inden for samme sektor